Lúč na Ostrove

Lúč na Ostrove je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec Lúč na Ostrove sa nachádza v centrálnej časti Žitného ostrova, v Podunajskej nížine. Jej územie je rovinaté a odlesnené, pozostávajúce z mlado-treťohorných štrkov a pieskov s vrstvami štvrtohorných riečnych usadenín Dunaja. V obci prevládajú lužné pôdy a rašelinisko. Na juhu obce sa rozprestiera zavlažovací kanál Dobrohošť – Kračany.

Lúč na Ostrove patrila od stredoveku do roku 1927 k Bratislavskej župe. Následne sa stala súčasťou okresu Dunajská Streda a po druhej svetovej vojne bola začlenená do obnoveného okresu Dunajská Streda v rámci Československej republiky. V roku 1960 vznikla dnešná obec spojením Malého a Veľkého Lúču.

Názov obce sa odvíja od osobného mena Luch, ktoré bolo bežné v stredoveku. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248, keď bratislavský župan Dionýz daroval dve poplužia zeme v Kračanoch poddanému Ertheurovi. Územie Lúču patrilo kráľovským služobníkom, dvorníkom, ktorí tvorili veľkú časť obyvateľstva Žitného ostrova.

Významný rozvoj obce nastal na začiatku 70. rokov 20. storočia, keď sa začala výstavba kultúrneho domu a administratívnej budovy miestneho národného výboru. V tej istej dekáde pribudla aj nová škola a škôlka.