Dobrohošť

Obec Dobrohošť je malebnou obcou v okrese Dunajská Streda, ktorá naberá na čoraz väčšej atraktivite v rámci cestovného ruchu.


Obec Dobrohošť sa nachádza medzi pôvodným korytom Dunaja a novo vybudovaným umelým kanálom, približne 20 kilometrov južne od Bratislavy. Vstup do obce je dostupný prostredníctvom nových cestných komunikácií z Bratislavy smerom na maďarskú hranicu, z Gabčíkova cez hrádzu vodnej elektrárne, alebo plavbou kompou medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica.

Navzdory prehradeniu koryta Dunaja a spusteniu vodného diela v roku 1992, došlo k minimálnym zmenám v živote miestnych obyvateľov. Obec však získala na atraktívnosti a stala sa obľúbeným miestom pre turistov z okolitých mestských centier, najmä počas letnej sezóny.

Región sa stáva stále populárnejším, hlavne kvôli možnostiam vodnej turistiky a rekreácie. To sa odráža aj v investíciách do infraštruktúry a rozširovania miestneho aquaparku. Aktuálne sa vyvíja úsilie aj v oblasti zlepšovania kvality života obyvateľov obce, pričom táto lokalita sa stáva stále atraktívnejšou pre trvalé bývanie. Svedčí o tom aj stále väčší počet nových rodinných domov a rastúci počet obyvateľov, čo vedie k potrebe modernizácie infraštruktúry obce.

Očakáva sa, že v roku 2024 bude dostupný nový cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti, ktorý prepojí slovenskú obec Dobrohošť v okrese Dunajská Streda a maďarskú obec Dunakiliti. Tento most bude slúžiť nielen cyklistom a chodcom, ale aj záchranným zložkám a vozidlám údržby.

Cyklomost prepojí Malý Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz na maďarskej strane, a tým sa stane súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6. Týmto krokom sa Slovensko napojí na európsku cyklomagistrálu. Most s dĺžkou takmer 500 metrov, z toho polovicou nad vodou, je považovaný za jeden z kľúčových krokov v rozvoji kvalitného turizmu na Žitnom ostrove. Cyklomost poskytne nové príležitosti pre Slovákov, Maďarov, ako aj pre všetkých nadšencov cyklistiky. Vďaka nemu budú mať možnosť bližšie spoznať túto unikátnu pohraničnú oblasť v rámci svojich športových aktivít.