Sap

Obec Sap sa nachádza na juhu okresu Dunajská Streda, priamo pri hrádzi Dunaja, kde odpadový kanál Vodného diela Gabčíkovo ústi do pôvodného koryta tejto veľkej rieky. Táto starobylá osada patrí k sídlam založeným na Žitnom ostrove už pred mnohými storočiami.


História obce siaha až do roku 1255, keď sa v listinách spomína jej založenie v území panstvu Bratislavského hradu. V 14. storočí sa píše o dvoch častiach obce – Dolnom Zape a Hornom Zape. V 19. storočí mal tu svoj podiel aj známy grófsky zbojnícky rod Héderváriovcov. Za Rakúsko-Uhorska a v období Hortyhovskej okupácie (1938-1945) patrila obec po územnosprávnej stránke do župy Győr.

Názov obce bol v roku 1948 zmenený na Palkovičovo. Avšak od roku 1991 sa opäť volá Sap, tak ako cez storočia predtým.

Obyvatelia Sapa sa tradične živili pôdohospodárstvom, lesníctvom a rybárstvom. V 18. storočí tu mlynári úspešne prevádzkovali na Dunaji až 29 vodných mlynov.

Dnes obec žije bohatým spoločenským životom, každoročne organizuje festival pod názvom „Rybársky deň“ s cieľom oživenia rybárskej kultúry a tradície predkov profesie rybárčenia a rybolovu.

Medzinárodná cykloturistická trasa vedie popri obci na hrádzi Dunaja a je značne využívaná domácimi i zahraničnými cykloturistami.

V súčasnosti má obec 511 obyvateľov, ktorí žijú v mieri a pokoji, nepoznajú národnostné spory, sú tolerantní, pracovití a majú radi svoju obec i jej okolie. Radi privítajú medzi sebou návštevníkov celého Slovenska i zo zahraničia.