Šoporňa

Šoporňa je malebná obec nachádzajúca sa na Slovensku, konkrétne v okrese Galanta.


Je to miesto, kde sa stretávajú západná a juhozápadná časť Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny, ktorú tvorí podcelok Nitrianskej pahorkatiny a časť Nitrianskej tabule. Obec je situovaná na ľavom brehu rieky Váh, pričom západne od obce sa môžeme stretnúť s Vodným dielom Kráľová a niekoľkými mŕtvymi ramenami.

Rýchlostná cesta R1, ktorá vedie z Trnavy do Nitry, prechádza severným okrajom obce, súčasne tvorí trasu európskej cesty 58 a 571. V blízkosti obce sa nachádza križovatka, kde končia cesty I/62 smerom na Sereď a II/573 vedúca zo Šoporne do Šale. Najbližšie mestá sú Sereď vzdialená 7 km severozápadne, Šaľa situovaná 13 km južne a okresné mesto Galanta ležiace 14 km juhozápadne. Pri pohľade na mapu zistíme, že krajské mesto Trnava je vzdialené severozápadným smerom 24 km.

Prvá písomná zmienka o obci Šoporňa pochádza z roku 1251 pod názvom SUPURNI. V ďalších rokoch sa názov menil a v roku 1411 sa objavuje ako SOPORNY. A v roku 1420 ako SOPORNOK. Z roku 1787 sa zas zachovalo zmienka o Šoporne ako mestečku s početnými 295 domami a takmer 2 000 obyvateľmi. Obec získala svoje vlastné administratívne právomoci a samosprávny charakter v 17. storočí. To dokazuje zachovaná pečať obce. V pečati je zobrazená postava Panny Márie s dieťaťom v náručí, držiaca žezlo v ľavej ruke a nápisom ŠOPORNA. Obec slávnostne uviedla do užívania svoje heraldicky spracované symboly, a to erb, vlajku a pečať, 21. septembra 1996.

Pokiaľ máte radi históriu a kultúru, určite vás bude zaujímať niekoľko pamiatok nachádzajúcich sa v obci. Medzi ne patria rímskokatolícky Kostol Panny Márie Snežnej z roku 1770. Ale aj kaštieľ v časti Štrkovec postavený medzi rokmi 1860 až 1870, Kaplnka sv. Anny z konca 19. storočia alebo Kaplnka Panny Márie. Tieto miesta sú svedectvom bohatej histórie a kultúry obce Šoporňa.


Places in Šoporňa

Objav Viac...