Jablonica

Obec Jablonica, ktorá je súčasťou Slovenskej republiky, má hlboko zakorenenú históriu, ktorá siaha až do roku 1262.


Staré názvy tejto obce, ako sú Jabluncha, Jabluncz a Jablonitza, naznačujú, že jej názov bol odvodený od slova jabloň, ktoré je typom ovocného stromu. Jablone sa odjakživa vysadzovali na križovatkách dôležitých obchodných ciest, a práve na takejto križovatke, kde sa stretávala Česká cesta s cestou, ktorá vedie pozdĺž východného úpätia Malých Karpát, sa zrodila obec Jablonica.

Pôvodne bola Jablonica súčasťou hlohoveckého panstva, no postupom času sa stala súčasťou korlátskeho panstva. V určitom období bola dokonca sídlom jeho majiteľov. Významným míľnikom v histórii obce bolo jej povýšenie na mesto a získanie trhového práva v roku 1607. V tom čase mali hrad Korlátko pod kontrolou Apponyiovci, ktorí z podnetu tohto povýšenia na mieste bývalého hradiska nechali vybudovať renesančný kaštieľ. Napriek tomu, že obec Jablonica bola v roku 1663 spustošená Turkmi, jej význam a hodnota ako mesta neklesli. V roku 1704 však stratila svoje mestské privilégiá.

V minulosti sa väčšina obyvateľstva obce Jablonica zaoberala poľnohospodárstvom a prácou v blízkych lesoch. Už od roku 1607 tu fungoval pivovar, píla a kameňolom, a miestni obyvatelia sa tiež venovali remeslám ako je rezbárstvo, výšivkárstvo a čipkárstvo.

Z hľadiska kultúrno-historických pamiatok je najzaujímavejším objektom v obci Jablonica pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol postavený na začiatku 17. storočia. Po tom, ako bol pôvodný kaštieľ spustošený Turkmi v roku 1663, bol opäť postavený. Jeho barokovo-klasicistická fasáda pochádza zo sedemdesiatych rokov 18. storočia. Medzi najzaujímavejšie sakrálne pamiatky obce patrí rímsko-katolícky barokový kostol sv. Štefana Kráľa, ktorý bol postavený v rokoch 1750 až 1752 na mieste staršieho kostola. Niektoré dekoračné prvky v interiéri kostola pochádzajú z dielne G. R. Donnera. Na malom, umelo navŕšenom kopci je umiestnená kalvária, ktorá pochádza z rokov 1756 až 1758. Jej autorstvo sa pripisuje J. J. Dorfmeisterovi.


Places in Jablonica

Objav Viac...