Malé Dvorníky

Malé Dvorníky sú obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec sa nachádza približne 3 km od Dunajskej Stredy. V minulosti bola zlúčená s obcou Veľké Dvorníky, čím vznikla obec Dvorníky na Ostrove. Počet obyvateľov tejto obce predstavuje 1 090 ľudí. Väčšina z nich sú občania maďarskej národnosti. Zaujímavosťou je, že sa tu nachádza najvyšší bod nad hladinou mora Žitného ostrova.

Historické dokumenty uložené v budapeštianskom archíve poukazujú na to, že už v roku 1252 bola obec známa ako osadlosť dvoranov slúžiacich na bratislavskom hrade. Názov ODOUR (dvor) sa objavuje od roku 1356, kedy sa stala šľachtickou osadou. Legenda hovorí, že v 6. storočí za nadvlády Avarov bola obec situovaná nie na svojom súčasnom mieste, ale pri hlavnej ceste vedúcej cez Dunajskú Stredu.

Atrakciou je násyp zeme pozostatok Ringu, ktorý sa tiahne popri hraniciach obce a existuje dodnes. Na tejto vyvýšenine dnes nájdeme obecný cintorín a rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1953, po ktorom je vyvýšenina pomenovaná ako “Kápolnadomb”. Archeologické nálezy z obdobia Keltov a Avarov boli objavené počas vykopávok v roku 1946. Niektoré z týchto cenných artefaktov sú vystavené v Žitnoostrovskom múzeu.