Baka

Baka je malebná obec na Slovensku, nachádzajúca sa v okrese Dunajská Streda.


Je situovaná pri brehu Vodného diela Gabčíkovo, ktoré je známym rekreačným miestom v tomto regióne. Prvá písomná zmienka o Bake sa datuje až do roku 1264, čo svedčí o jej bohatej histórii. V minulosti bola Baka osadou kráľovských dvorníkov, čo z nej urobilo dôležitú časť kraja.

Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 tvorí maďarská národnosť až 92,50% obyvateľov tejto obce. To spôsobuje, že kultúra a tradície v Bake sú silne ovplyvnené maďarským dedičstvom.

Jednou z hlavných atrakcií v obci je Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých – jednoloďová baroková stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Tento architektonický skvost bol postavený v roku 1762 a dodnes slúži ako miesto kresťanského uctievania.