Pusté Sady

Pusté Sady je obec umiestnená na severnej strane Galantského okresu, kúsok na východ od mesta Sereď. Patrí do väčšieho územného celku Trnavského kraja.


Nachádza sa v nadmorskej výške približne 135 metrov. Tento región patrí do Dolného Považia a rozprestiera sa na ploche 8,03 km². Na konci decembra 2022 malo obyvateľstvo 604 obyvateľov, čo znamená hustotu obyvateľstva približne 75,22 obyv./km².

Pusté Sady sú položené na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny na Podunajskej nížine. Nachádzajú sa neďaleko štvorprúdovej rýchlostnej komunikácie R1 (E58) medzi Trnavou a Nitrou.

Historické listiny svedčia o tom, že Pusté Sady existovali už v roku 1156, keď sa nazývali Kurt. V roku 1352 obec z mena Kurt prešla na meno Kyurth. Tieto informácie naznačujú, že Pusté Sady sú staré viac ako 800 rokov. Pôvodne bola obcou kráľovských trubačov, ktorí boli súčasťou hradného panstva v Šintave. Títo kráľovskí trubači mali rôzne privilegá, pretože v tých časoch slúžili ako hlasníci pre poddaných. Neskôr sa z Pustých Sadov stala zemianska obec. V roku 1598 obec vyplienili Turci a Valoni.

Počas storočí sa tu vystriedalo niekoľko zemepánskych rodov. V 16. a 17. storočí to boli Chiézy, Thúry a Henezy, v 18. a 19. storočí zase Záhy, Esterházy a Andrássy. Z histórie vieme, že tu bol fara a kostol, ktoré však po reformácii zanikli. Od tej doby bola obec len filiálkou iných farností. Na začiatku 20. storočia tu existovala aj židovská komunita s vlastnou synagógou.

Medzi pamiatky obce patrí baroková kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1776 a Kaplnka Obetovania Panny Márie. Táto jednoduchá jednopriestorová stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou pochádza z roku 1857. Veža je postavená pred priečelie s prelamovanou rímsou, a je ukončená ihlancovou helmicou. Uvnútri sa nachádzajú zvony od Viliama Fischera z Trnavy z roku 1872 a z roku 1926 od tej istej firmy.