Radošovce (SI)

Radošovce, malebná obec prekvapujúca svojou históriou, sa tiahne v centrálnej časti Chvojnickej pahorkatiny v okrese Skalica.


Táto lokalita je situovaná približne desať kilometrov juhozápadne od Skalice, neďaleko hranice s Českou republikou. Prvým do očí bijúcim faktom je, že Radošovce sa môžu pochváliť bohatou históriou, ktorá sa začala formovať už v stredoveku.

História tejto obce siaha až do obdobia 12. až 13. storočia, keď na tomto mieste vznikla osada, z ktorej sa do dnešných dní zachovali základy stredovekého kostolíka. Neskôr, v 15. storočí sa na mieste pôvodnej osady zrodila nová obec, ktorá dostala názov Rassich. Už vtedy sa začala považovať za mestečko.

V priebehu 16. storočia obec prešla mnohými zmenami. V roku 1554 bol Radošovcom darovaný od uhorského kráľa Ferdinanda I. trhový a jarmočný právo, čo znamenalo obrovský rozvoj obchodu a ekonomiky obce. Avšak len šesť rokov na to v roku 1560, obec postihla katastrofa – vyhorela takmer celá.

Ďalší významný mezník v histórii obce nastal v 18. storočí, keď Radošovce prešli do vlastníctva skalických jezuitov. Po zrušení ich rádu sa stali majetkom Habsburgovcov. Obyvatelia obce sa počas týchto období zaoberali predovšetkým roľníctvom a vinohradníctvom. Doplnkovou formou zamestnania boli práce na píle a tkanie konopného plátna.

Radošovce sa vyznačujú aj bohatou kultúrnou a historickou pamiatkou – barokovým kostolom Narodenia Panny Márie. Prvá časť kostola bola postavená v roku 1560 na základoch starého gotického kostola a druhá časť bola vybudovaná v polovici 18. storočia kolmo na staršiu stavbu, čím vznikol krížový pôdorys. Celý kostol s vežou bol upravený koncom 19. storočia v historizujúcom goticko-renesančnom slohu.

Folklórne tradície a zvyky, ktoré sa v obci udržiavajú, sú ďalším pútavým elementom Radošoviec. Tieto tradície sú zároveň dôkazom silnej komunity, ktorá obec obýva a ktorej je kultúrne dedičstvo veľmi dôležité. Radošovce sú teda obcou s bohatou históriou, ktorá sa prelína s prítomnosťou a vytvára tak unikátnu atmosféru tohto miesta.