Borský Svätý Jur

Obec Borský Svätý Jur leží v severozápadnej časti Záhorskej nížiny.


Preteká ním rieka Myjava a Lakšársky potok. Od okresného mesta Senica je vzdialená 25 kilometrov a od Bratislavy necelých 60.

Obec sa vyvinula v 14. storočí a prvýkrát sa spomína v roku 1394, keď patrila panstvu Ostrý Kameň. O vzniku obce a jej pomenovaní sa nezachovali žiadne písomné pamiatky. Pôvodne bola obec začlenená do Pajštúnskeho komitátu. Po zmene komitátov na stolice, patrila obec do Prešporskej stolice a od roku 1867 do Prešporskej župy. V novodobej histórii bola obec zaradená do okresu Malacky v Bratislavskom kraji a od roku 1960 do Západoslovenského kraja. V súčasnosti patrí do okresu Senica v Trnavskom kraji.

Jednou z dvoch kultúrnych pamiatok obce je Rímskokatolícky kostol sv. Juraja z roku 1676. Ide o dvojloďovú ranobarokovú stavbu s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou. Stojí na mieste staršej stavby. V 19. storočí bola pristavaná bočná loď a došlo k nadstavbe veže. Zariadenie kostola je neogotické. Zo staršieho zariadenia sa tu nachádzajú dve neskorobarokové sochy sv. Petra a Pavla z konca 18. storočia.

Popri kostole sa v obci nachádza aj niekoľko kaplniek. Z roku 1894 pochádza neogotická stavba Kaplnky Lurdskej Panny Márie, ešte staršia je baroková Kaplnka sv. Urbana z 18. storočia. Prícestná kaplnku sv. Vendelína postavili v roku 1867 a v obci stojí aj jednoduchá ľudová Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v časti Húšky z roku 1936.

V areáli cintorína sa nachádzajú Gútovské mauzóleum z roku 1893 a mauzóleum rodiny Černý z konca 19. storočia.

Obec je križovatkou dvoch cykloturistických trás. Tou prvou je zelená rekreačná, niečo viac ako 12 kilometrov dlhá, trasa Moravský Svätý Ján – Kúty – Brodské. Ide o miestnu trasu, ktorá spája dve cyklomagistrály. A to medzinárodnú trasu EUROVELO 13 a Moravskú cyklotrasu. Druhou je Záhorská cyklomagistrála. Trasa prechádzajúca celým Záhorím a spája Devín so Skalicou v celkovej dĺžke 134 km.

V obci sa nachádza nové workoutové ihrisko na peknom priestore, ktoré je využiteľné na voľnočasové aktivity.