Čáry

Obec Čáry, ktorú môžeme nájsť na mape Slovenska, sa nachádza na unikátnej geografickej polohe.


Je to miesto, kde sa stretávajú dva významné geografické celky – Chvojnická pahorkatina a Borská nížina. Pre tých, ktorí túžia po presnejšej lokalizácii, obec Čáry leží štyri kilometre západne od mesta Šaštín-Stráže.

Obec Čáry sa môže pochváliť dlhou a bohatou históriou. Prvá písomná zmienka o nej sa datuje do roku 1588, keď bola súčasťou šaštínskeho panstva. V dokumentoch z toho obdobia sa názov obce uvádza ako Chiari alebo Czary. Habsburgovci sa stali vlastníkmi obce v roku 1736 a názov sa v písomných dokumentoch menil na Czare alebo Csári.

Miestni obyvatelia sa od nepamäti živili predovšetkým poľnohospodárstvom. Okrem toho sa venujú aj rôznym remeslám. To dokazuje aj symbol sekery nachádzajúci sa v obecnom erbe, ktorý odkazuje na to, že v minulosti tu žili šikovní tesári. Obec sa v histórii zapísala aj vzburov roľníkov, ktorá vypukla v roku 1927. Táto udalosť priniesla významné zmeny pre miestnych maloroľníkov a dedinskú chudobu, keď sa po nej začala parcelácia veľkostatokárskej pôdy.

Pokiaľ ide o kultúrno-historické pamiatky, obec Čáry je domovom rímsko-katolíckeho kostola sv. Martina Biskupa. Tento kostol, ktorý bol postavený na starších základoch v rokoch 1640 až 1653, bol obnovený v polovici 18. storočia. Ďalšia zmena prišla na konci 19. storočia, kedy bol pôvodný klenbový strop nahradený novým. Tento kostol je významnou pamiatkou a svedkom bohatej histórie obce.