Unín

Obec Unín, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1392 pod názvom Wny, sa nachádza na Chvojnické pahorkatine.


Táto pahorkatina sa rozkladá 17 kilometrov južne od mesta Skalica. Prvé zmienky o Uníne svedčia o tom, že táto obec má hlboké korene v histórii. Dokazuje to aj rímsko-katolícky kostol zo 14. storočia, ktorý sa nachádza v obci – svojou starobou naznačuje, že osada mala existovať už predtým, ako sa o nej začali viesť písomné záznamy.

Pôvodne bola obec známa ako Wnyn, v priebehu času sa jej názov zmenil na Unyn a neskôr na Unín. Bola súčasťou Holíčskeho panstva, ktoré vo svojom čase ovládali Habsburgovci. Túto obec však stihla aj menej šťastná historická udalosť – v 17. storočí ju prepadli Turci, čo malo za následok výrazné zmeny v počte obyvateľstva, keďže mnohých odvliekli.

Hospodárska činnosť obyvateľov Unína bola odjakživa spojená s vinohradníctvom. Tento druh poľnohospodárstva mal v Uníne ideálne podmienky vďaka polohe obce na úbočiach Chvojnickej pahorkatiny. Unínske vinice sa prvýkrát spomínajú už v roku 1715, čo len potvrdzuje, že tento remeselný odbor mal v obci hlúboko zakorenené tradície. Napriek času a zmene v hospodárskej štruktúre krajiny si Unín zachoval svoj poľnohospodársky charakter aj v súčasnosti.

V srdci obce sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. Martina, ktorý pochádza z druhej polovice 14. storočia. Táto sakrálna pamiatka bola v druhej tretine 18. storočia barokovo prestavaná. Na konci toho istého storočia, obec získala aj hlavný barokovo-klasicistický oltár a kazateľnicu. V roku 1793 vznikla na mieste staršej stavby zo 17. storočia barokovo-klasicistická kaplnka sv. Barbory.

Pre obyvateľov Unína je typické zachovanie ľudových tradícií a folklóru. Miestny ľudový kroj je súčasťou ich kultúrneho dedičstva a hrdosťou obyvateľov. Folkloristické tradície sa prejavujú aj na miestnych spoločenských podujatiach, kde nikdy nechýbajú miestne dychové hudby. Unínčanka a Záhoranka sú hudobné skupiny, ktoré sú známe nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách.


Places in Unín

Objav Viac...