Ohrady

Približne 6 km od miesta, kde sa dnes nachádza Dunajská Streda, sa pred tisíc rokmi usadili členovia maďarského kmeňa Kürt.


Osídlenie, ktoré obývali, bolo prvýkrát zaznamenané v listine z roku 1252 pod názvom Kurth. V ďalšej listine z roku 1277 sa spomína ako Kuurth capituli Posoniensis, avšak existuje aj zmienka o obci Kwyrth datovaná do roku 1138. Písomnosti tiež dokladajú, že v roku 1390 sa používal názov Kiwrt a o deväť rokov neskôr mal podobu Kyrth. V Pazmányho súpise je názov obce zapísaný ako Egyházkürt.

Keďže v starom Uhorsku existovalo až pätnásť sídlisk s podobnými názvami, dostala obec v roku 1910 pre lepšiu identifikáciu názov Csallóközkürt. V roku 1927 bol zavedený slovenský názov Kerť na Ostrove, ktorý sa používal paralelne s maďarským názvom Csallóköz Kürt. Súčasný slovenský názov Ohrady je vo väčšine od roku 1948 a pravdepodobne vznikol zámenným prekladom slov kürt a kert.

Pôvodní obyvatelia sa venovali rybolovu, chovu zvierat a najmä poľnohospodárstvu. Symbolom toho je aj dokument z roku 1825, v ktorom sa nachádza rytina obilného zrna, ktorá poslúžila ako hlavný motív pri tvorbe súčasnej podoby erbu obce. V súčasnom znaku je zlatý snop pšenice umiestnený na zelenom štíte, čo symbolizuje úspechy v oblasti poľnohospodárstva.

Adolf Fényes v roku 1851 uvádza, že obec Kürt sa nachádza v Bratislavskej župe medzi Dunajskou Stredou a Trhovou Hradskou pri peštianskej ceste. Má rímskokatolícky kostol, dobré seno a lesy.

Pred rokom 1138 bol postavený miestny rímskokatolícky kostol

Ešte pred rokom 1138 bol postavený miestny rímskokatolícky kostol – dodnes považovaný za najstaršiu stavbu v obci. Kostol stojí na základoch z lomového kameňa s vežou z tehál. Napriek tomu, že bol kostol trikrát prestavaný, veža sa zachovala v pôvodnom stave dodnes a obsahuje tri zvony – najstarší pochádza z roku 1482. V roku 1933 bol kostol sv. Štefana prvomučeníka, ktorý bol v tom čase zničený, takmer úplne obnovený.

Obec však nepriťahuje návštevníkov iba svojimi architektonickými a historickými pamiatkami. Jej hrdosťou je aj miestna skupina spievajúca ľudové piesne a mnohé kultúrne alebo športové podujatia. Okrem toho je veľkým lákadlom pre turistov aj okolitá príroda.


Places in Ohrady

Objav Viac...  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading  

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove zavedú výletníkov aj k vrakom lodí


Turisti budú na bicykloch a v sprievode odborníkov spoznávať jedinečnú krajinu okolo Dunaja. O tom, ako sa formovala, prečo by sme ju mali chrániť a aké sú jej najväčšie vzácnosti sa dozvedia prostredníctvom historických faktov i legiend. Cyklotúlačky po Žitnom ostrove Cyklotúlačky po Žitnom ostrove, ktoré pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, sa budú konať každú júnovú sobotu. Vstupenky …


Continue reading  

K vodám Žitného ostrova bude premávať Cyklobus od vody k vode


Aj počas tohto leta vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj špeciálne upravený autobus – Cyklobus od vody k vode, ktorý odvezie cestujúcich z Dunajskej Stredy do Gabčíkova aj s ich bicyklami. Štartuje dvakrát denne z centra mesta, stojí pri autokempingu a pokračuje k vodnému dielu. Cyklobus od vody k vode sa vracia Cyklobus od vody k vode sa vráti …


Continue reading