Koválov

Koválov, pitoreskná obec, ktorú možno nájsť na styku borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny, sa nachádza len desať kilometrov západne od historického mesta Senice.


Táto lokalita je neoddeliteľnou súčasťou krajiny, ktorá je známa svojimi panoramatickými výhľadmi a prírodným bohatstvom.

Prvá písomná zmienka o obci Koválov, ktorá sa týka jej existencie, pochádza až z roku 1392. V dávnych časoch sa táto obec zapisovala pod rôznymi menami, ako sú Kowalow, Kavalow alebo Kowalotz. Fascinujúce je, že názov obce má svoje korene v slove “kovať”, čo naznačuje, že Koválov mohol byť kedysi domom s vyhňou alebo majetkom kováča.

V priebehu stredoveku bola obec súčasťou brančského panstva. Potom, v 16. storočí, sa stala súčasťou šaštínskeho panstva. Od roku 1736 bola obec pod vládou Habsburgovcov. Začiatok 20. storočia priniesol obci Koválov slávu vďaka vynikajúcej paličkovanej čipke, ktorá bola známa svojím výrazným vzorom vytvoreným z prírodných konopných nití a bavlny.

Koválov je domovom pre niekoľko kultúrno-historických pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patrí neskorogotický rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja, ktorý pochádza z prvej polovice 16. storočia. Tento kostol prešiel barokovou rekonštrukciou v 18. storočí a bol zreštaurovaný na konci 19. storočia.

Ďalšou zaujímavou pamiatkou je barokovo-klasicistická kaplnka, ktorá bola postavená v roku 1785 a následne upravená v 19. a 20. storočí. Hlavný oltár tejto kaplnky je zdobený obrazom sv. Anny, ktorý pochádza z konca 18. storočia. Tiež je zaujímavé poznamenať, že v okolí obce sa nachádzajú sírnaté pramene, ktoré sú populárnym cieľom pre turistov a miestnych obyvateľov.