Vrbové

Vrbové je malebné mesto nachádzajúce sa v Trnavskom kraji na západnom Slovensku, konkrétne v okrese Piešťany.


Zaujímavosťou je, že v období rokov 1975 až 1991 boli jeho súčasťou Šterusy, a v rokoch 1975 až 1992 Šípkové. Rok 1958 priniesol osamostatnenie miestnych kopaníc, ktoré sa stali novým obytným celkom pomenovaným Prašník.

Vrbové sa nachádza v blízkosti okresného mesta Piešťany, konkrétne 10 kilometrov západne od neho. Mesto sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát v Podunajskej pahorkatine. Prírodu mesta dotvárajú tri potoky – Holeška, Cintorínsky potok a Šípkovec. Hlavným tokom je potok Holeška, pričom Šípkovec je jeho ľavobrežným a Cintorínsky potok pravobrežným prítokom.

V blízkosti Vrbového sa nachádza vodná nádrž Čerenec, ktorá je obývaná prevažne kaprovitými rybami. Výstavba nádrže sa začala v roku 1961 a bola ukončená v roku 1964.

Vrbové je mesto s bohatou históriou. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza už z roku 1332 pod názvom Worbow, avšak už v roku 1113 sa spomína dedina Počkovec, ktorá by mohla byť lokalizovaná na území dnešného mesta. V tom čase bolo Vrbové časťou oblasti Čachtického hradu a v roku 1437 získalo mestské práva.

Vrbové prešlo v priebehu svojej histórie niekoľkými náročnými obdobiami. V roku 1599 bolo mesto spustošené tureckými vojskami a v roku 1696 mu Leopold I. udelil jarmočné privilégium. Pestovanie obilia a vinohradníctvo hralo významnú rolu v ekonomike mesta až do 19. storočia.

20. storočie sa nieslo v znamení rôznych priemyselných odvetví, vrátane textilného priemyslu, obchodu a drevárstva. V roku 1906 bola zrealizovaná železničná spojka medzi Vrbovým a Piešťanmi.

Druhá svetová vojna znamenala tragické obdobie pre židovskú komunitu mesta, keďže Vrbové sa stalo getom pre židovské obyvateľstvo z okresu Piešťany. Väčšina židovských obyvateľov bola následne deportovaná do koncentračného tábora Auschwitz, kde prišla o život. Osvobodenie mesta sovietskou armádou prišlo až 6. apríla 1945.

V roku 1967 bol Vrbové povýšené na mesto. Na jeho území sa nachádza niekoľko sakrálnych pamiatok, ako je rímskokatolícky kostol svätého Martina z roku 1397, kostol sv. Gorazda z roku 1997, kaplnka sv. Rocha z roku 1831 a cintorínska kaplnka z roku 1936.

Jednou z najvýznamnejších stavieb v meste je nepochybne veža pri staršom kostole v centre, postavená v 19. storočí. Kvôli jej náklonu bolo potrebné realizovať betónové injektáže a zásahy na jej stabilizáciu.

Evanjelický kostol, ktorý bol postavený v roku 1929, s vežou z roku 1896, je ďalšou dôležitou sakrálnou stavbou mesta. Nezanedbateľnou je aj budova synagógy postavená v maurskom slohu v rokoch 1882 až 1883.


Places in Vrbové

Objav Viac...