Koválovec

Obec Koválovec sa nachádza v scenickom prostredí pod úpätím Bielych Karpát, dvanásť kilometrov smerom na juhovýchod od mesta Skalica.


Koválovec, ležiaci na úpätí Bielych Karpát v okrese Skalica, je najmenšou samostatnou obcou na Záhorí s bohatou históriou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1394. Napriek tomu, že obec v súčasnosti číta len okolo 140 obyvateľov, jej populácia v minulosti 2,5 krát prevyšovala.

V dôsledku socialistickej politiky sa Koválovec stal kategóriou zánikových obcí, vedúc k prudkému poklesu obyvateľstva. Napriek tomu, obec si zachovala svoje korene a charakter, a v súčasnosti sa tam usadzujú chalupári a noví obyvatelia.

História Koválovec siahajú späť do praveku. V rôznych obdobiach ho obývali rôzne civilizácie, vrátane Svébov, germánskych Herulov a Longobardov. Po odchode týchto národov, na územie prišli Slovania, ktorí sa tu usadili trvalo. Ich potomkovia v 14. storočí založili Koválovec.

V 18. storočí zažila obec rozvoj, s nárastom počtu domov a obyvateľov. Počas tohto obdobia bol postavený kostol a založený cintorín, obec bola podriadená farskému úradu v Radošovciach. Koválovec mal v tom čase 76 rodín a jeho názov sa ustálil v roku 1773.

20. storočie prinieslo ďalšie zmeny pre obec. Bola založená obecná škola, futbalový klub a roľnícke družstvo. Koválovec bol tiež modernizovaný, s príchodom telefónu a elektriny, a počet obyvateľov sa stabilizoval.

Napriek poklesu obyvateľstva v rokoch centrálneho plánovania, obec pokračovala v rozvoji. Nový kultúrny dom bol otvorený v roku 1967 a v roku 1994 si obec pripomenula 600. výročie prvej písomnej zmienky o nej. Monografia o obci bola vytvorená počas tohto obdobia.

V súčasnosti obec pokračuje vo svojom rozvoji

V súčasnosti obec pokračuje vo svojom rozvoji. Bol otvorený obchod s potravinami, vytvorené hokejbalový klub a položená nová asfaltová pokrývka na ceste z Koválovca do Radošoviec.

Jednou z významných pamiatok obce je Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa. Táto jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a vežou je dôležitou súčasťou obce už od roku 1821.

Koválovec je obec s bohatou históriou a pevnými koreňmi, ktorá aj napriek prekážkam a výzvam pokračuje vo svojom rozvoji. Je to miesto, ktoré je svedkom histórie a súčasnosti, a ktoré aj naďalej hrá dôležitú úlohu v regióne Záhoria.


Places in Koválovec

Objav Viac...