Bellova Ves

Obec Bellova Ves sa nachádza v Podunajskej nížine, ktorá je charakteristická svojou rovinatou krajinou.


Malebná obec Bellova Ves je pomerne mladým osídlením, ktorého počiatky siahajú do obdobia po prvej svetovej vojne.

Zrod kolónie v srdci Žitného Ostrova

Jej založenie je späté s I. pozemkovou reformou, ktorá v roku 1923 umožnila vznik kolónie na území niekdajšieho dvora Vitény. Predchodcami Bellovej Vsi boli kolónie Hviezdoslavov a Miloslavov, ktoré vznikli v roku 1921.

Rozvoj a život v kolónii

Pôda, ktorá bola súčasťou kolónie, pochádzala z veľkostatkov Šamorín, vtedy vlastnených Vojtechom Pálffym. Rozkladala sa cez viaceré katastrálne územia a poskytla domov desiatkam rodín, ktoré tu našli svoje nové živobytie. V roku 1929 osada čítala 310 obyvateľov a do roku 1936 tu bolo usadených 61 rodín s vlastnými roľníckymi dielmi.

Bellova Ves sa postupne rozvíjala a stala sa samostatnou správnou jednotkou. V obci panovala kultúrna a národnostná pestrosť, zastúpená rodinami Moravanov, Slovákov, Maďarov a Čechov. Vznikla tu aj slovenská škola, Hasičský spolok a Potravné družstvo. Knižnica bola dôkazom kultúrneho života obyvateľov.

Súčasnosť Bellovej Vsi

Po peripetiách 20. storočia, ktoré zahŕňali pripojenie k Maďarsku a neskôr opätovné začlenenie do Československa, sa Bellova Ves dnes opäť prezentuje ako samostatná obec. Vzhľadom k svojej krátkej histórii sa tu nezachovali žiadne pamiatky, ktoré by boli zapísané v pamiatkovom fonde. Tradície sú teda skôr spojené s novodobou históriou.

Prírodné zaujímavosti a poľnohospodárstvo

Bellova Ves, ktorá je obklopená typickou rovinatou krajinou Podunajskej nížiny, ponúka príjemné prostredie pre milovníkov prírody. V blízkosti obce sa nachádza rybársky raj v podobe rybníka Štrkovisko Viten, ako aj blízky tok Malého Dunaja, ktorý je vzdialený len približne 3 km.

Vďaka priaznivému podnebiu a kvalitnej pôde je oblasť ideálna na pestovanie rôznych plodín. Nízke úhrny zrážok, ktoré sú charakteristické pre túto časť Slovenska, prispievajú k prosperujúcemu poľnohospodárstvu.

Bellova Ves, hoci možno nie je zapísaná v histórii pamiatkami, ponúka svoje vlastné príbehy a prírodné krásy. Pre tých, ktorí hľadajú pokojné miesto pre relaxáciu alebo si chcú vychutnať bohatú úrodu z úrodnej zeme, je táto obec ideálnym cieľom.