Rakovice

Názov obce Rakovice je odvodený zo slovenského označenia pre vodného živočícha, známeho ako rak, ktorý patrí do skupiny kôrovcov.


Na Slovensku je niekoľko obcí, ktorých názov je inspirovaný týmto výrazom – napríklad Rakovčík, Rakovec na Ondavou, Rakovnica, Raková a Rakovo. Zaujímavosťou je, že podobné pomenovania sa v minulosti používali aj na označenie vodných tokov, kde sa rak riečny (lat. Astacus fluviatilis Fabr.) pravdepodobne vyskytoval. Medzi tieto potoky patrí Rakovec nachádzajúci sa v chotári mesta Svätý Jur, Rakovec ako prítok Roňavy na východnom Slovensku, Raková ako pravostranný prítok Kysuce a Rakovský potok v chotári mesta Pezinok.

O pôvode názvu obce Rakovice, ktorý je spojený s názvom rak, sa zamýšľal aj maďarský historik Karol Tagányi v druhej polovici 19. storočia (1878).

V Zoborskej listine z roku 1113, ktorá uvádza majetky kláštora sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, sa nachádzajú zmienky o dedinách v blízkosti Rakovíc. Krakovany (Craco), Trebatice (Trebeta) a Voderady (Vvderat) boli súčasťou kláštorných pozemkov, zatiaľčo obce ako Kocurice (Cozuran) a Piešťany (Pescan) sa uvádzajú pri popise hraníc kláštorných majetkov.

Rakovice boli v tomto období vlastníctvom kráľa a podliehali hradnému panstvu Bana, ktorému pripadali rozsiahle územia na pravom brehu Váhu. Po tatárskom vpáde do Uhorska v rokoch 1341 – 1342 sa kráľovské pozemky postupne rozpadli. Pri obnove zničenej krajiny sa začal uplatňovať donačný systém, vďaka ktorému boli verní šľachtici odmeňovaní za poskytnuté vojenské služby.

Stratégiu obrany v druhej polovici 13. storočia ovplyvnilo postavenie hradu Bana, ktorý stratil na význame po zmene vnútornej obrannej hranice na rieke Váha. Na území, ktoré pôvodne patrilo hradu Bana, boli vybudované hrady Dobrá Voda a Branč, a vznikli nové hradné panstvá s kamennými hradmi Čachtice a Tematín.

Rakovice sú známe aj vďaka kaštieľu

Rakovice sú tiež známe vďaka kaštieľu, ktorý sa nachádza na severnom okraji obce v rozsiahlom anglickom parku (6,5 ha). Hospodárske budovy kaštieľa boli postavené v rokoch 1821 – 1822 za cestou, zatiaľčo staršie hospodárskie budovy v areáli kaštieľa boli zbúrané. Pôvodne renesančný kaštieľ sa v písomných prameňoch spomína už v roku 1675.

Anglický park, ktorý obklopuje kaštieľ, bol vybudovaný v roku 1812. Jeho súčasťou sa stal aj starší vinohrad. Za vybudovanie parku sa zaslúžil rakúsky lekár a botanik Anton Rochel (1770 – 1847). Ten v rokoch 1811 – 1815 pôsobil ako osobný lekár baróna Alojza Medňanského, majiteľa kaštieľa v Rakoviciach.


Places in Rakovice

Objav Viac...