Kaštieľ Rakovice

Na severnom okraji malebnej obce sa vypína pôsobivý kaštieľ Rakovice obklopený rozľahlým anglickým parkom s rozlohou 6,5 hektára. Táto architektonická perla má za sebou bohatú históriu, ktorej začiatky siahajú až do 17. storočia. Pôvodne renesančná stavba sa v písomných záznamoch objavuje v roku 1675.


Klasicistická prestavba a stavebné úpravy

V polovici 19. storočia sa kaštieľ dočkal zásadnej transformácie. Majiteľ barón Dionýz Medňanský v rokoch 1856 až 1858 nechal kaštieľ prestavať v duchu klasicizmu. Neskôr, koncom 19. storočia, prešiel kaštieľ ďalšími úpravami. Po požiari v roku 1954 bol objekt rekonštruovaný – opravená strecha, obnovené fasády a vymenené okná. Ďalšia významná renovácia sa uskutočnila v rokoch 1995 až 1998.

Odhalenia minulosti a prvého majetku

Zaujímavosťou je, že pri stavebných úpravách v polovici 19. storočia sa našli indície o staršej stavbe, pravdepodobne kúrii, ktorá na mieste kaštieľa stála predtým. Medzi zachované časti patria veľká pivnica a domáca kaplnka s polygonálnou apsidou, avšak tá bola v roku 1857 zbúraná.

Historické nálezy a dary múzeám

Dionýz Medňanský v roku 1905 publikoval nález dvoch tehál so značkou v tvare skrížených mečov, ktoré daroval Maďarskému národnému múzeu v Budapešti. Tieto nálezy sa spájajú s templármi alebo johanitmi a súvisia s ruinami z Piešťan, datovanými do 14. storočia.

Duchovné dedičstvo kaštieľa

V roku 1788 bolo v kaplnke kaštieľa, vtedy patriaceho grófovi Jánovi Boťánimu, spomenutý drevený maľovaný oltár s obrazom Panny Márie Bolestnej, dielo predchádzajúceho majiteľa Floriána Horeckého. Kaplnka bola vybavená aj sankustníkom s dvoma zvonmi.

Vzácna knižnica a archív

Kaštieľ bol domovom pre impozantnú knižnicu s viac ako 5600 zväzkami, ako uvádza inventár z 19. storočia. Archív knižnice obsahoval cenné rukopisy a dokumenty, vrátane pečatí uložených v archíve, ktoré Dionýz Medňanský daroval Maďarskému národnému archívu.

Interiér plný umenia a histórie

Z interiéru kaštieľa sa dochoval popis, ktorý hovorí o sklenených pokáloch s erbami významných osobností a portrétoch šľachticov. V Balneologickom múzeu v Piešťanoch sa nachádza olejomaľba “Svadba Galilejská”, ktorá bola kedysi súčasťou zariadenia kaštieľa.

Zmeny vlastníctva a osudy kaštieľa

V roku 1890 prešiel kaštieľ do rúk Žigmunda Kornfelda a jeho syna Mórica, ktorý ho využíval ako letné sídlo. Následne kaštieľ utrpel v dôsledku rabovania počas vojenských konfliktov a arizácie počas prvej republiky.

Kaštieľ dnes

Dnes je kaštieľ časťou Spojenej školy a jeho múry a park pokračujú v písaní histórie, tentokrát ako vzdelávacie stredisko. Jeho bohatá minulosť zostáva zachovaná nielen v stenách, ale aj v príbehoch, ktoré ožívajú s každým návštevníkom, ktorý sa rozhodne navštíviť tento historický poklad.