Mostová

Obec Mostová sa nachádza v Trnavskom kraji, konkrétne v okrese Galanta a regióne Dolné Považie.


Je umiestnená 117 metrov nad morom a rozprestiera sa na ploche 25,16 km² a k 31.12.2022 tu žilo 1 552 obyvateľov.

Mostová je obec s výhodnou polohou v podunajskej nížine, umiestnená na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu, len 8 km juhozápadne od Galanty. Susedí s hlavnou cestou medzi mestami Galanta a Dunajská Streda, čo podporuje jej prevažne poľnohospodárski charakter. Blízkosť mesta prispieva k jej potenciálnemu rozvoju.

História Mostovej je spojená s početnou židovskou komunitou, o čo svedčí aj židovský cintorín na okraji obce pri Čiernom Brode. V roku 1896 tu zo 1 752 obyvateľov 128 vyznávalo židovské vierovyznanie. Židovská komunita postavila svoju synagógu v druhej polovici 19. storočia, avšak bola zbúraná v 50. rokoch 20. storočia.

Centrálnou kultúrnou pamiatkou je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Prvýkrát bol spomínaný v roku 1396 ako fília farnosti v Hegyi, dnes súčasťou obce Čierny Brod. Pôvodný kostol sa za čias tureckých vojen a náboženských nepokojov zrúcal a bol preto zbúraný a následne nahradený neskorobarokovou stavbou v rokoch 1758-1759. V súčasnosti sa pripravuje jeho generálna obnova.

Mostová sa môže pochváliť aj ďalšími historickými pamiatkami, ako je súsošie kalvárie z roku 1760, socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1800, socha sv. Floriána z 19. storočia a trojičný stĺp z roku 1817. Tiež tu nájdeme technickú pamiatku – parný mlyn z roku 1905 a pamätník obetiam I. svetovej vojny z roku 1927, ktorý je dielom bratislavského sochára Alojza Riegeleho.