Parný mlyn, Mostová

Obec Mostová sa môže pochváliť zaujímavou technickou pamiatkou, ktorou je parný mlyn postavený v roku 1905.


Parný mlyn ako impozantná viacposchodová budova je svedkom hospodárskeho rozmachu obce na prelome 19. a 20. storočia.

Založenie Spoločnosti mostovského parného mlynu

Veľký hospodársky rozmach v Mostovej sa začal písať v roku 1895, kedy bola založená Spoločnosť mostovského parného mlynu. O desať rokov neskôr, v roku 1905, bola dokončená výstavba viacposchodovej budovy parného mlynu, ktorý sa čoskoro stal symbolom prosperity obce.

Kvalitná múka rôznych druhov

Parný mlyn v Mostovej sa preslávil výrobou veľmi kvalitnej múky rôznych druhov. Vďaka moderným technológiám a skúsenostiam miestnych mlynárov sa mostovská múka stala vyhľadávaným artiklom v širokom okolí.

Bývalý parný mlyn, Mostová Autor: Vladimír Miček

Bývalý parný mlyn, Mostová Autor: Vladimír Miček

Zmeny v 50. rokoch 20. storočia

Žiaľ, zlaté časy parného mlynu netrvali večne. V 50. rokoch 20. storočia odstránili z mlyna stroje a výroba múky bola ukončená. Budova postupne chátrala a strácala svoj niekdajší lesk.

Súčasnosť a plány do budúcnosti

V súčasnosti je mlyn v súkromnom vlastníctve a prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Priestory slúžia ako predajňa stavebného materiálu a skladové priestory. Hoci sa v mlyne nenachádzajú žiadne pôvodné stroje ani súčiastky, majiteľ má v pláne vytvoriť prezentáciu histórie tohto významného miesta.

Parný mlyn je nielen technickou pamiatkou

Mlyn v Mostovej je nielen technickou pamiatkou, ale aj symbolom zlatých časov hospodárskeho rozmachu obce. Napriek tomu, že jeho pôvodná funkcia už zanikla, budova stále stojí a pripomína nám šikovnosť a pracovitosť predkov. Ostáva len dúfať, že sa podarí zachovať toto dedičstvo aj pre budúce generácie.

Bývalý parný mlyn, Mostová Autor: Vladimír Miček

Bývalý parný mlyn, Mostová Autor: Vladimír Miček