Dolná Streda

Obec Dolná Streda predstavuje atraktívne miesto nachádzajúce sa v okrese Galanta.


Význam Dolnej Stredy spolu so susednou Sereďou určovala poloha križovatky dvoch historických ciest – jedna vedie z Moravy cez Trnavu a Šintavu do Ostrihomu, druhá severojužným smerom údolia Váhu.

Prvýkrát bola obec spomínaná v roku 1283 ako Zeredahel, pričom archeologické nálezy poukazujú na jej históriu siaha ešte do obdobia pred našim letopočtom. Dôkazom je soška Venuše z Dolnej Stredy a pohrebisko staromaďarských bojovníkov zo 10. storočia, ako aj slovanské pohrebisko z 11. storočia.

Dolná Streda sa v rokoch 1571-1574 uvádzala ako mestečko s týždennými i výročnými jarmokmi a širokou remeselnou výrobou. Obec bola známa svojím poľnohospodárskym charakterom, rozvojom rybolovu a pltníctva. Napriek neustálym vojnovým pustošeniam a živelným pohromám sa obec postupne rozvíjala.

V roku 1990 sa Dolná Streda osamostatnila a uskutočnilo sa niekoľko rekonštrukcií, vrátane plynofikácie, rozvodu vodovodu a kanalizácie. V obci pôsobí takmer 30 firiem a podnikateľov, ktorí úspešne reprezentujú túto lokalitu.

Medzi pamiatky Dolnej Stredy patrí Rímskokatolícky Kostol sv. Jakuba staršieho, jednoloďová barokovo-klasicistická stavba z roku 1781, socha sv. Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia, Trojičný stĺp s donátorskou sochou z roku 1914 a nádherný park na Kostolnom námestí s pomníkom padlých vojakov z prvej a druhej svetovej vojny.

Dolná Streda je známa aj svojou vysokou úrovňou ochotníckeho divadla a hodov, čo prispieva k jej bohatej kultúrnej histórii.


Places in Dolná Streda

Objav Viac...