Bohdanovce nad Trnavou

Obec Bohdanovce nad Trnavou ležia na Trnavskej pahorkatine v doline potoka Trnávky.


Odlesnený chotár sa rozprestiera v plytkej širokej rovine. Od krajského mesta Trnava je vzdialená 7 kilometrov a od Bratislavy približne 60.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1332. Vznikla koncom 12. storočia a patrila ku kráľovským majetkom, neskôr Ctiborovi zo Ctiboríc. Naposledy bol názov obce zmenený výnosom Ministerstva vnútra z 24. novembra 1924, kedy bol upravený z dôvodu rozlíšenia od iných obcí s tým istým pomenovaním. Doplnený bol o presnú geografickú lokalitu a z vtedajších Bogdánoviec sa stali Bohdanovce nad Trnavou.

Podzemie obce ukrýva aj chodby spadajúce do obdobia tureckých nájazdov. Slúžili na ukrytie obyvateľov pred nebezpečenstvom a spájali najdôležitejšie objekty. Veľká časť z nich však bola poškodená výkopovými prácami pri realizovaní inžinierskych sietí.

K najvýznamnejším pamiatkam patrí Kostol sv. Petra a Pavla

K najvýznamnejším pamiatkam obce patrí pôvodne gotický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla zo 14. storočia. Presnejší dátum výstavby kostola nie je známy. Najstaršou zachovanou stavebnou časťou kostola je zachované presbytérium s krížovou gotickou klenbou. Presbytérium plní v súčasnosti funkciu bočnej kaplnky. V roku 1397 pristavili k svätyni orientovanej v smere východ – západ kostolnú loď. Vstupný portál preniesli do južného múru a až do roku 1940 slúžil ako hlavný vchod. V prvej polovici 16. storočia postavili aj osembokú kostolnú vežu.

Do obvodových múrov kostola sú zamurované delové gule ako pamiatka na ostreľovanie kostola vojskom Gabriela Bethlena v roku 1623 a delostrelecký granát, ktorý dokumentuje udalosti z novembra roku 1918, keď na konci 1. svetovej vojny ostreľovali kostol maďarskí delostrelci.

V roku 1939 sa začala stavba nového priestrannejšieho kostola. Podmienkou prestavby však bolo zachovanie pôvodného sanktuária a veže tak, aby najcennejšie časti kostola zostali neporušené. Nový kostol vysvätili v roku 1940. Stavba je zapísaná aj v zozname národných kultúrnych pamiatok.

Historickou pamiatkou je aj neskorobaroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého postavená v roku 1835 z materiálu získaného zbúraním múru, ktorý ohradzoval kostol s cintorínom od roku 1621. Naposledy bola zrekonštruovaná v roku 1969.

Dominantou obce je aj lipová alej lemujúca cestu do kostola, ktorú dal vysadiť kňaz Imrich Slovák v roku 1794.

Obcou vedie náučný chodník

Cez obec vedie aj náučný chodník Chotárom Bohdanoviec nad Trnavou, ktorý vznikol s pomocou Trnavského samosprávneho kraja a má päť informačných tabúľ. Sú rozmiestnené v intraviláne obce a podávajú informácie o histórii, zaujímavostiach, významných rodákoch, archeológii a pamiatkach obce, ale aj o faune a flóre v okolí obce.

V katastrálnom území sa nachádza aj územie zapísané do národného zoznamu európskeho významu – Bolerázske sysľovisko. Ide o lokalitu s rozlohou viac ako 56 ha, v ktorej žije syseľ pasienkový. Je zákonom chránený. Zväčša obýva trávnaté plochy s nízkym porastom, ktoré obhospodaruje človek, ako sú pasienky a letiská.