Dunajská Streda

Dunajská Streda je okresné mesto situované v južnej časti Slovenska, konkrétne v Trnavskom kraji, kde sa rozkladá na Podunajskej nížine.


Nachádza sa približne v strede Žitného ostrova. Hlavná cesta I/63 smerujúca do Komárna prechádza južným okrajom mesta, kde sa v centre krížia cesty II/507 a II/572. Dunajská Streda je tiež spojená železničnou traťou Bratislava – Komárno.

Mesto sa nachádza 29 km južne od Galanty, 53 km severozápadne od Komárna, 45 km juhovýchodne od Bratislavy a 39 km severne od maďarského mesta Győr.

Historický charakter mesta bol výrazne ovplyvnený socialistickou výstavbou, ktorá zničila veľa významných pamiatok, vrátane Veľkej synagógy, ktorú nahrádza pamätník holokaustu. Dunajská Streda sa môže pochváliť množstvom synagóg a židovských modlitební ako napríklad Adas Jisrael a Beth Midrash, ktorá je dodnes v prevádzke.

Mesto sa môže pochváliť tiež Rímskokatolíckym kostolom sv. Juraja, ktorý je dvojloďovou pôvodne gotickou stavbou z polovice 14. storočia. Kostol prešiel výraznou barokovou úpravou v rokoch 1742 – 1743.

Dominantou mesta je tiež Žltý kaštieľ – trojtraktová dvojpodlažná baroková stavba z prvej polovice 18. storočia, ktorú dal vybudovať Mikuláš Kondé, varadínsky biskup.

Evanjelický kostol je jednoloďová neorománska stavba z rokov 1863 – 1883.

V Dunajskej Strede sa nachádza aj Vermesova vila, ktorej fasáda je ozdobená oknami s profilovanými šambránami a nadokennými rímsami.

V meste sa nachádza aj Golgota, súsošie veľkej Kalvárie a klasicistické súsošie z roku 1808, a tiež sochy sv. Trojice, sv. Mikuláša a Panny Márie na stĺpe, ktoré sa nachádzajú pri rímskokatolíckom kostole.


Places in Dunajská Streda

Objav Viac...