Hlboké

Hlboké, malá, ale významná slovenská obec, je situovaná na prekrásnej geografickej lokalite.


Obec je obklopená prírodnými krásami Borskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny, čo jej dáva unikátny charakter a príťažlivosť. Táto idylická obec je vzdialená len štyri kilometre južne od Senice, čo je pre obyvateľov a návštevníkov veľmi vhodné.

Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza až z roku 1262, keď bola pod názvom Holbouk. Spočiatku patrila k hlohoveckému panstvu, no koncom 13. storočia sa stala súčasťou brančského panstva. Poslednými vlastníkmi tejto malej, ale významnej obce boli majitelia hradu Korlátko.

V 18. storočí sa obec Hlboké preslávila svojim chovom oviec. Vlna z týchto oviec bola považovaná za najkvalitnejšiu v širokom okolí, čo prispelo k ekonomickému rastu obce. Okrem chovu oviec sa tu tiež chovali plemenné kone, ktoré boli známe svojou silou a krásou.

Obec Hlboké sa vyznačovala aj svojou tradičnou remeselnou výrobou – pletenými čipkami z konopnej nite. Táto remeselná činnosť bola pre obyvateľov zdrojom príjmu a zároveň obohacovala kultúrny život obce.

V rokoch 1843 až 1888 v obci pôsobil Jozef Miloslav Hurban, jedna z vedúcich osobností slovenského národného obrodenia. Počas takmer polstoročia vytvoril významné centrum slovenskej kultúry. Založil tu a redigoval aj Slovenskje pohladi, ktoré zohrali dôležitú úlohu v procese sebauvedomovania Slovákov.

Spomienkou na život a pôsobenie Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom je Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana. Táto expozícia sa nachádza v dvoch miestnostiach prízemnej budovy bývalej školy a je venovaná životu a dielu Jozefa Miloslava Hurbana. Expozícia zahrňuje kópie dokumentov a publikácií príslušníkov štúrovskej generácie a je doplnená o vecné pamiatky a kroje.

K najznámejším sakrálnym stavbám obce patrí evanjelický kostol postavený ako tolerančný chrám v roku 1787. O sto rokov neskôr bol kostol obnovený a pristavili k nemu vežu. Interiéru kostola dominuje hlavný oltár z roku 1857 s obrazom Krista na mori od A. Jovanoviča. Všetky tieto prvky prispievajú k jedinečnosti a kultúrneho dedičstva obce Hlboké.


Places in Hlboké

Objav Viac...