Kráľovičove Kračany

Kráľovičove Kračany sú obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec Kračany, ktorá je doložená už od roku 1215, má bohatú históriu a zmeny názvu – začínajúc ako Corcha v roku 1215, pokračujúc cez Korosa (1231), tres ville Caracha (1240), Karasha (1243), Karchan (1248), Karcsa a Karcha (1253), Kyralfaia (1349), Keralifiakarcha (1353) až po Kráľovičove Korčany (1927) a Kráľovičove Kračany (1948). Na území obce postupne vzniklo viacero zemanských sídel.

Prvý zmienka o existencii Kráľovičových Kračian sa datuje do roku 1349. Obec mala prevažne poľnohospodársky charakter. V roku 1828 pozostávala z 30 domov s celkovo 220 obyvateľmi. V období rokov 1938-45 bola pripojená k Maďarsku, pričom v roku 1940 k nej boli pripojené aj susedné obce.

Medzi najzaujímavejšie pamiatky obce patria Bartalovský kaštieľ a rímskokatolícky kostol sv. Jozefa. Bartalovský kaštieľ je klasicistická stavba z roku 1830 navrhnutá architektom Antonom Trumanom z Viedne. Kaštieľ má dve poschodia a je postavený na obdĺžnikovom pôdoryse so stredným rizalitom. Objekt bol upravovaný na prelome 19. a 20. storočia, v roku 1956 a v roku 1975.

Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa sa nachádza v časti Kľúčiarove Kračany a je jednoloďová klasicistická stavba z roku 1840 s malou strešnou vežou. Fasády kostola sú členené pilastrami a polkruhovo ukončenými oknami. Kostol bol rekonštruovaný v roku 1956.

Pýchou obce je aj dom číslo 111, známy ako Ľudový dom. Ide o jednopodlažnú stavbu s tromi priestormi a je vybudovaný z nepálenej tehly. Táto historická budova pochádza z druhej polovice 19. storočia. Bola zrekonštruovaná v rokoch 1982, a neskôr aj v období 2012-2013. Biela fasáda a pôsobivá slamená strecha dodávajú objektu výrazný a jedinečný charakter.