Dolné Lovčice

Dolné Lovčice sa nachádzajú v srdci Slovenska, geograficky sú situované na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny.


Táto obec, ktorá je súčasťou okresu Trnava, má za sebou pestru históriu. Možno to nepôsobí na prvý pohľad, no pri podrobnejšom pohľade je zrejmé, že Dolné Lovčice sú viac ako len obyčajná obec.

Zaujímavosťou je, že obec nesie svoj súčasný názov až od roku 1920. Do tohto roku prešla viacerými názvovými zmenami a nakoniec sa usadila pri názve Dolné Lovčice. Tento názov, ktorý odráža jej geografickú polohu, je teraz hlboke zakorenený v povedomí miestnych obyvateľov i návštevníkov.

Geografická poloha obce je mimoriadne príťažlivá. Dolné Lovčice sú situované na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny, kde stred obce leží 135 m n. m. Východná časť chotára je rovina na nive Blavy a Dudváhu, zatiaľ čo západná časť obce s mocnými uloženinami spraše sa rozprestiera na svahu Trnavskej pahorkatiny.

História obce je poznačená početnými udalosťami, ktoré sú zaznamenané v historických zdrojoch. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1292, keď ju Michal, syn komesa Bacha, daroval Nitrianskej kapitule. Údajne sa zachovala pečať s nápisom SIGILLUM PAGI INFERI LOVSCZIC z roku 1633, ktorý poskytuje dôkaz o existencii vlastnej obecnej správy v tom čase.

Významnou súčasťou pečiatky je na modrom štíte čerieslo a lemeš, pod ktorým je kytička so štyrmi stonkami ďateliny. Tieto symboly odrážajú poľnohospodársky charakter obce, ktorý bol tak dôležitý pre jej vývoj a prosperitu.

Dolné Lovčice sú teda viac ako len obec na Slovensku v okrese Trnava. Sú miestom s bohatou históriou a silným poľnohospodárskym charakterom, ktorý sa odráža v ich vlastnej identite. Skrývajú za sebou príbehy a tradície, ktoré sú hlboko zakotvené v ich kultúre a živote obyvateľov.