Dolné Otrokovce

Dolné Otrokovce, obec s nadmorskou výškou 180 metrov, sa nachádza v Trnavskom kraji, okres Hlohovec, v regióne Dolné Považie.


Je vzdialená 12 km od okresného mesta Hlohovec a leží v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny, juhovýchodne od Považského Inovca. Na ploche 9,31 km² (931 ha) žije 392 obyvateľov (k 31. 12. 2022), pričom hustota obyvateľstva dosahuje 42,11 obyvateľov na km².

Prvýkrát sa o obci písomne zmienili v roku 1113 pod názvom “ADRADIC”. V roku 1249, v dokumente kráľa Belu IV. pri súpise majetku zoborského kláštora, sa obec objavuje pod menom “ALSO ATRAK”. Existuje aj mapa obce v maďarskom jazyku z tohto obdobia.

V roku 1548 patrila obec Mikulášovi Ujfalussyho. V roku 1598 ju kráľ Rudolf daroval Blažejovi Nagyvatyimu, ale ešte v tom istom roku bola obec zničená tureckým vojskom. Pri tomto útoku zahynulo mnoho obyvateľov, čo dokazujú kostry nájdené pri vykopávkach základov kostola a pri kopaní základov budov JRD v lokalite Lapoš, ako aj pri kopaní pivnice v ulici za cintorínom.

V roku 1600 vymrel rod majiteľov Babindalyov a majetok bol rozdelený medzi Kochanovcov, Ábelovcov, Lucsanyi, Rákoczy a Rudnyanského. Sú pochovaní na miestnom cintoríne a ich mená sú stále v povedomí hlavne starších obyvateľov.

Rákoczyho majetok kúpil v 1750 Benighaus z Hanoveru

V roku 1750 kúpil Rákoczyho majetok Benighaus z Hanoveru. So svojim švagrom Gronigerom žili v dome za dnešným hostincom, kde sa nachádzal erb. Grófka Cyókiová vlastnila v obci majetok – pôdu a majer za Rakúsko-Uhorska. Sídlo mala v kaštieli v obci Horné Otrokovce. V tom čase v obci žilo niekoľko zemanov, napríklad Steiner, ktorého dom stojí na mieste dnešného domu V. Kupca, a žid Golderberg, ktorého dom sa nachádza za kostolom.

V roku 1920 sa stal novým majiteľom majera po grófke Gyokiovej prisťahovalec od Holíča, Ján Pihorňa. Majer bol pre zlý stav v roku 1988 asanovaný a dnes na jeho mieste stojí firma OPO.

V októbri 2017 bola v obci vybudovaná Náučná cesta chotárom Dolné Otrokovce. Na trase dlhej 1,86 km sa nachádzajú 4 informačné tabule, ktoré poskytujú informácie o histórii obce, miestnej faune a flóre, archeológii a živote obce. Na konci trasy sa nachádza Obecný úrad, kde sa odovzdávajú ceny za súťaže. Prejsť celý chodník Vám zaberie približne 35 minút.

Prvá písomná zmienka o existencii kostola sa datuje do 1748

Prvá písomná zmienka o existencii kostola v obci sa datuje do roku 1748. V tom čase miestny občan Mikuláš Tanka vo svojej poslednej vôli odkázal finančné prostriedky a pozemky pre potreby kostola sv. Michala Archanjela. Na základe dostupných indícií predpokladáme, že samotná stavba kostola mohla prebiehať počas 16. storočia.

Rozklad kostola sa začal prejavovať od roku 1890. Počas priebehu prvej svetovej vojny v rokoch 1914 až 1918 stála už len jeho veža, ktorá sa neskôr tiež rozpadla.

Nový kostol, s rovnakým zasvätením, bol postavený na pôvodnom mieste v rokoch 1932 až 1934. Stavbu realizoval majster Tršťanský, ktorý pri práci využíval služby murárov z Hlohovca. Pôvodný barokový oltárny obraz s vyobrazením Archanjela Michala je dnes už, bohužiaľ, stratený.

V období, kedy prebiehala výstavba kostola, sa omše slúžili v miestnej škole. Kostolný zvon pochádza rovnako z roku 1934 a jeho tvorcom je Alojs Kurdel z Trnavy. Vtedajším správcom farnosti bol Jozef Satko, pôsobiaci v rokoch 1919 až 1934.


Places in Dolné Otrokovce

Objav Viac...  

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok


Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na Hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej histórie. Pamätná tabuľka, ktorá bola pôvodne osadená po rekonštrukcii kaplnky v roku 1995, našla v týchto dňoch svoje miesto. Táto udalosť je významným míľnikom v dlhej histórii kaplnky, ktorá prešla obdobím obnovy aj zanedbávania. Hlohovský zámok – Cesta tabuľky a kaplnky v čase Kaplnka, ako …


Continue reading