Matúškovo

Obec Matúškovo sa nachádza v okrese Galanta, v Trnavskom kraji.


Svojím geografickým umiestnením sa opiera o nadmorskú výšku 118 metrov a jej rozloha presahuje takmer 12 km², čo je ekvivalent 1 195 hektárov. K poslednému dňu roku 2022 obec obýva približne 2 271 obyvateľov, čo predstavuje hustotu obyvateľstva okolo 190 ľudí na kilometer štvorcový.

História Matúškova siaha do staroveku, keď tu boli odkryté výrobky z bronzovej doby a stopy po ľudskej osídlenosti. Staroslovanské popolnicové hroby a artefakty datované do 10. storočia svedčia o obývaní regiónu stromaďarskými kmeňmi. Miestna pohanská nekropola je považovaná za posledné odpočívadlo panovníka Takšaňa, po ktorom bola obec pomenovaná.

Prvá písomná zmienka o Matúškove je zaznamenaná v listine z roku 1138, kde sa obec opisuje ako “terra civilium Posoniensium de villa locsun”. Toto miesto si vybrali kurucké a cisárske oddiely ako strategický bod počas protihabsburských povstaní. V roku 1704 sa tu zastavil František Rákoci, vodca povstania, sprevádzaný svojím sprievodom. Napriek tomu, že obec bola v roku 1971 administratívne pripojená k Galante bez súhlasu obyvateľov, koncom roku 1990 si znovu získala svoju samostatnosť.

Medzi pamiatky Matúškova patrí Rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie, datovaný do obdobia rokov 1781 až 1784. Tento jednoloďový barokovo-klasicistický kostol bol postavený na podnet grófa Františka Esterháziho. Medzi ďalšie pamiatky patrí Rímskokatolícka fara z roku 1774, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého zo začiatku 19. storočia, Mariacska – Božia muka so sochou Piety, Roľnícky dom z roku 1847 a Zvonica.

V tesnej blízkosti obce sa nachádza malý les, cez ktorý preteká rieka Šárd. Táto oblasť ponúka možnosti na rekreáciu, prechádzky a oddych. Pre milovníkov motocyklových športov je tu k dispozícii U-rampa.


Places in Matúškovo

Objav Viac...