Kostol Narodenia Panny Márie, Matúškovo

Tento rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Matúškove bol postavený Františkom Esterházym na mieste staršieho svätostánku medzi rokmi 1781 a 1784.


Je architektonickým prejavom baroka a klasicizmu, ktorý bol neskôr adaptovaný a rozšírený v roku 1910. Jeho vnútro skrýva oltárnu maľbu zobrazujúcu Narodenie Panny Márie, dielo maliara Thana Móra z roku 1871.

Súčasťou kostola v Matúškove je aj klasicistický bočný oltár z 19. storočia, na ktorom je na drevenej menze umiestnený obraz Dobrého pastiera, dielo G. Schneidera z Trnavy. Kazateľnica, zdobená reliéfmi evanjelistov, pochádza z obdobia okolo roku 1900.

Krstiteľnica, sochárske dielo klasicistického štýlu zo začiatku 19. storočia, je zaujímavá vďaka vrchnáku s reliéfom Krstu Krista. V interiéri kostola sú ďalej umiestnené sochy svätého Pavla a svätého Petra.

Samotná stavba kostola je jednoloďová s oblým uzáverom svätyne. Fasáda je členená lizénami a štítové priečelie je zakončené volútovým štítom, z ktorého vyčnieva veža. V roku 1920 bola do veže vsadená dvojica zvonov, ktoré nahradili pôvodné zvony svätého Ladislava a svätého Františka, odobraté počas prvej svetovej vojny.

Kostol Narodenia Panny Márie, Matúškovo Autor: Vladimír Miček

Kostol Narodenia Panny Márie, Matúškovo Autor: Vladimír Miček