Ostrov

Obec Ostrov sa nachádza na Slovensku, približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany, ktoré je známe svojim termálnym kúpeľom.


Krajinný charakter obce Ostrov dotvára prietok rieky Dudváh.

Ostrov bol poprvýkrát písomne spomínaný v roku 1113 pod názvom Stro. V histórii obce sa v roku 1974 uskutočnilo pripojenie obce Malé Orvište, ktorá sa v dokumentoch objavuje už od roka 1113 pod menom Rivvis. Ostrov bol spojený s obcou Veľké Orvište v rokoch 1980 – 1991 a v období rokov 1980 – 1993 bol súčasťou aj obce Bašovce.

V Ostrove sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol sv. Imricha, ktorý bol postavený v roku 1804, a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1810.

Erb obce je symbolom Ostrova a jeho časti Malé Orvište. Na modrom štíte erb zobrazuje kľačiaceho kráľa v striebornom brnení, so zlatou korunou na hlave a zlatým mečom za pásom. Kráľ je obrátený vpravo a súčasťou erb je aj Panna Mária s Ježiškom, obaja ozdobení zlatým prstencom a nimbusom.

Obecná pečať má zásadný význam pre administratívu obce, pretože potvrdzuje jej právnu silu. Na dokumentoch, ktoré vydávala obecná správa Ostrova, sa zachovali dva typy odtlačkov pečatí. Jedným z nich je odtlačok pečate s priemerom 30 mm a nápisom + SIGILLVM. PAGI. OSTROWI. ENSIS., ktorý je zaznamenaný na listine z roku 1678.