Brestovany

Obec Brestovany leží v severozápadnej časti Podunajskej nížiny.


Východná časť chotára je rovina na nive Blavy a Dudváhu, západná časť vystupuje miernym svahom na východný okraj odlesnenej Trnavskej pahorkatiny. Od krajského mesta Trnava je vzdialená necelých 10 kilometrov a od Bratislavy približne 50.

Obec vznikla zlúčením Malých a Veľkých Brestovian v roku 1951. Oblasť bola obývaná už v neolite a prvá zmienka o Veľkých Brestovanoch pochádza z roku 1113 a od konca 13. storočia patrila mestu Trnava. Prvá písomná zmienka o Malých Brestovanoch pochádza až o viac ako štyri storočia neskôr v roku 1520.

Národnou kultúrnou pamiatkou je kaštieľ

Národnou kultúrnou pamiatkou je v obci kaštieľ. Postavil ho v roku 1826 na vŕšku oproti majeru poľský rod Zamoyski, ktorý zapustil korene v Brestovanoch. Konkrétne Jozef Saryusz, ktorý si vzal za manželku kontesu Eleonore von Abensberg und Traun. Tá dostala obec Malé Brestovany ako veno. Po sobáši sa Zamoyski zriekol vojenskej hodnosti, postavil kaštieľ a sám začal majetok spravovať. Nezastával žiadny verejný úrad, no aktívne sa zúčastňoval na verejnom a politickom živote Uhorska. Finančné prostriedky mu plynuli z doživotnej renty z panstva v poľskej Kozlowke.

Budova bola rekonštruovaná v roku 1999 a v súčasnosti sa v nej nachádza základná škola. V okolí kaštieľa je park, ktorý je takisto v zozname kultúrnych pamiatok. Z neho aj dnes púta pozornosť návštevníkov priečelie kaštieľa, zvýraznené stĺpovým portikom.

V kaštieli vládol v minulosti čulý kultúrny ruch. Hrali sa tu divadlá, usporadúvali sa koncerty. Našla sa tu zbierka rukopisov, tlačených hudobnín a bohatá korešpondencia z pozostalosti Ľudmily Gizyckej –Zamoyskej, ktorá bola výbornou klaviristkou a hudobnou skladateľkou, ako aj významnou organizátorkou hudobného života na viedenskom cisárskom dvore.

Hovorí sa, že kaštieľ v tomto období viackrát navštívil poľský hudobný skladateľ Frederik Chopin, ktorý tu vraj usporadúval koncerty. Niektoré zdroje tvrdia, že Brestovany navštevoval aj iný významný hudobný velikán Franz Liszt.

Rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi

Rímskokatolícky kostol v obci je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi a bol postavený v roku 1776. Ide o barokovo-klasicistickú stavbu z roku 1778. Má jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s medzipásmi.

Pýchou kostola je nepochybne nový organ, ktorý pochádza z dielne bratov Muškovcov v Žiline. Má 1350 píšťal, pätina z nich je z dreva, najvyššia má 5 metrov a najmenšia niekoľko centimetrov. Jeho výroba trvala viac ako 1 a pol roka. Takmer celý organ je nový, zostala iba skriňa na priečelí, ktorá má 130 rokov.

V obci sa nachádza aj kaplnka sv. Martina, datovaná od roku 1767.