Kočín-Lančár

Obec Kočín-Lančár sa nachádza na západnom Slovensku, približne 17 km západne od mesta Piešťany.


Táto obec vznikla spojením dvoch samostatných obcí, Kočína a Lančára, po referende v roku 1991. Kočín je situovaný na juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Zaujímavosťou je, že obec sa nachádza na pravostrannom brehu Kočínskeho potoka, pričom severozápadná časť obce sa rozkladá v pohorí Malých Karpát a juhovýchodnú časť tvorí zvlnená Trnavská pahorkatina.

Obec sa rozprestiera na ploche 13,12 km² a má 505 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci, známej ako Kočín, prípadne Kotlyn či Koklyn, sa datuje do roku 1436. O niečo skôr, konkrétne v listine z roku 1262, sa nachádza zmienka o potoku s názvom Kočínsky potok, vtedajšie latinské pomenovanie znelo fluvium Kochyn. O niekoľko storočí neskôr, v roku 1773, je obec zaznamenaná ako Kocsin, neskôr, v roku 1779 ako Kôcsiny a nakoniec sa v roku 1786 objavuje s pomenovaním Koschin.

Prvá písomná zmienka o obci Lančár sa datuje do roku 1262, kedy kráľ Belo IV., panovník Uhorska, venuje zem Záhorec comesovi Zochudovi a jeho súrodencom. Toto územie bolo označované ako Kuerencher. Názov obce má korene v pôvodnom slovanskom názve Grančar, čo v preklade znamená hrnčiar. Tento text bol napísaný v poučnom tóne, aby poskytol čitateľom ucelený prehľad o histórii a pôvode názvu obce.

V obci sa našli nálezy z rôznych kultúr, vrátane hlineného modelu sýpky na štyroch nôžkach z lengyelskej kultúry, džbánkovitých hrnčekov zdobených technikou brázdeného vpichu z jelšovickej kultúry, kamenných seker, štiepenej industriy z rádiolaritu a kostených šidiel.

Dominantou obce je kostol sv. Michala Archanjela

Dominantou obce je kostol sv. Michala Archanjela, ktorý sa týči na návrší prírodnej rezervácie Chríb. Kostol bol postavený na základoch staršieho kostola z roku 1332, ktorý kombinoval románsky a gotický štýl. Areál kostola obsahuje aj renesančné protiturecké opevnenie zo 17. storočia, postavené na mieste pravekého valu.

Kostol je známy svojou unikátnou maliarskou výzdobou z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Jeho nástenné maľby patria k najkrajším barokovým maľbám na Slovensku. Kostol ponúka krásny výhľad na okolité obce Piešťanského, Hlohoveckého a Trnavského okresu.

V kostole sv. Michala archanjela a jeho okolí sa natočilo niekoľko filmov. Medzi nimi môžeme nájsť tituly ako “Ľalie poľné” (1972), “Do zbrane, kuruci!” (1974), “Na baňu klopajú” (1981), “Súdim Ťa láskou” (1981), “Tvár v rose” (1988), “Mesto Anatol” (1988), “Anjel milosrdenstva” (1993) a “Hon na čarodejnice” (1993).

Kostol je prístupný každý rok počas rôznych akcií, ako sú “Noc kostolov” a “Výtvarný Lančár”. V rámci týchto podujatí sa konajú komentované prehliadky, prednášky a koncerty. Na týchto akciách v minulosti vystupovali napríklad Vlado Vizár Jazz Quartet, The Willie Jones Band, Marco Rajt a Band, Musica Natura, a Detská hudobná skupina MASLO. Tento text má informatívny tón.

Prístup k tejto historickej pamiatke je z časti obce Lančár, približne 400 metrov po ceste od dolného kostola sv. Jozefa. Parkovanie je možné v dolnej časti obce alebo vyššie pri budove bývalých potravín COOP Jednota. Kostol je dobre viditeľný z hlavnej cesty vedúcej z Vrbového do Chtelnice a ponúka nádherné výhľady na okolie.


Places in Kočín-Lančár

Objav Viac...