Kajal

Trnavský kraj je domovom malebnej obce Kajal, situovanej v okrese Galanta, v regióne Dolné Považie.


Táto obec, skrývajúca sa v údolí Váhu, je obklopená potokom Derňa, ktorý jej dodáva osobitý charakter – prístup do obce je možný len cez mosty.

Kajal sa rozprestiera na ploche 13,82 km² (1 382 ha) a jeho územie je tvorené kvalitnou poľnohospodárskou pôdou, ktorá je intenzívne využívaná miestnymi farmármi. V roku 2022 sa tu nachádzalo 1 556 obyvateľov, čo predstavuje hustotu obyvateľstva približne 112,59 obyvateľov na km².

Kajal sa môže pochváliť aj tým, že do jeho katastra patrí časť vodnej plochy vodného diela Králová nad Váhom, ktoré je obľúbeným miestom pre milovníkov vodných športov.

História Kajalu siaha až do roku 1297, kedy sa v dokumentoch objavuje prvá písomná zmienka o obci. Odvtedy obec prešla pestrým obdobím, kedy ju formovali vojny a prírodné katastrofy. Napriek tomu obec dnes žije bohatým kultúrno-spoločenským životom, ktorý oživujú miestni obyvatelia, podnikatelia a rôzne spoločenské organizácie.

Dominantou obce sú aj jej dva kostoly. Rímskokatolícky kostol, pôvodne postavený v renesančnom štýle v 16. storočí, bol neskôr rekonštruovaný a prestavaný, čím získal svoju súčasnú podobu. Posledná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 1992-1995. Evanjelický kostol, postavený v roku 1898 v neogotickom štýle, si zachoval svoju pôvodnú podobu dodnes. Veľké opravy sa na tomto kostole vykonali v rokoch 1995-1998. Oba kostoly boli rekonštruované s podporou obce a obyvateľov Kajalu.

Kajal je obec s bohatou históriou a dynamickým súčasným životom, ktorý odráža hrdosť a odhodlanie jej obyvateľov.