Ratnovce

Ratnovce, pokojná obec situovaná približne 3 km južne od mesta Piešťany, sa nachádza v oblasti s nadmorskou výškou medzi 153 - 405 m n. m. Srdce obce je na výške 198 m n. m.


Obec je ukrytá na západnom úbočí južnej časti Považského Inovca, v tieni považského výbežku Podunajskej nížiny.

Krajina okolo Ratnoviec je charakteristická prechodom od rovinatého do pahorkatinového reliéfu, ktorý je pretkávaný početnými starými riečnymi ramenami. Do obecného chotára zasahuje vodná nádrž Slňava. Tá je atraktívnym miestom pre lásku k vodným športom, cyklistike a prechádzkam v jej okolí. Sláva tejto nádrže sa rozšírila až za hranice Slovenska, čím sa stala populárnou destináciou nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných turistov.

V obci nájdete aj rímskokatolícky kostol sv. Margity Antiochijskej. Tento ranogotický kostol bol postavený v roku 1320 na návrší za obcou, kam vedie 118 schodov. História sa premieta v spodnej časti veže a obvodových múroch kostola, ktoré siahajú až do 13. storočia. Vežu kostola nechali znovu vybudovať zemania Andrej Škrabal a jeho brat Štefan v roku 1659. Andrej Škrabal je pochovaný v interiéri kostola pod kamennou doskou datovanou rokom 1700.

Okrem nádrže Slňava, ďalšou dominantou obce je Ratnovská zátoka a areál vodného lyžovania, ktorý sa nachádza v ľavej časti jazera na rieke Váh. Príroda okolo je naozaj krásna – na jednej strane kopcovitá krajina porastená striedavo listnatými a ihličnatými stromami, na druhej strane nížina prechádzajúca do pohoria Malých Karpát. Neďaleko areálu je aj Vtáčí ostrov, ktorý je známy svojou panenskou prírodou a množstvom hniezdisk rôznych vtáčích druhov.

Vodné lyžovanie v areáli ponúka adrenalínový zážitok, ktorý je v súčasnosti veľmi populárny. Prvý úspešný štart, prvý úspešne zlyžovaný kolo, prvá slalomová bója a únava svalov, ktoré ste doposiaľ na svojom tele ani nepoznali, vás privedie do extázy. Tento zážitok si môžete vychutnať v areáli vodného lyžovania.

Prvá písomná zmienka o Ratnovciach pochádza z roku 1240, kedy bola obec spomínaná pod názvom Ratun.