Šaštín – Stráže

Mesto Šaštín – Stráže leží východne od rieky Morava v trojuholníku medzi najvýznamnejšími mestami Záhoria – Senicou, Malackami a Skalicou.


Obec Šaštín-Stráže, nachádzajúca sa na brehoch rieky Myjava, bola založená v roku 1960 zlúčením Šaštína a Stráží nad Myjavou. Tieto dve nezávislé lokalitami sa nachádzajú na zlome Borskej nížiny a Chvojnickej pahorkatiny.

Šaštín, ktorý sa prvýkrát spomína v roku 1218 ako Saswar, bol založený pri pomedznom strážnom hrade na Českej ceste. V 18. storočí bolo miesto predané Františkovi I. Lotrinskému, manželovi Márie Terézie, ktorý tu v roku 1736 založil kartúnovú manufaktúru. Obyvatelia pracovali buď v manufaktúre, alebo sa venovali poľnohospodárstvu a tkaní plátna. V 19. storočí sa tu začal vyvíjať cukrovar, ktorý bol neskôr rozšírený o škrobáreň a pílu.

Druhá časť tejto obce, Stráže, nemá takú bohatú históriu ako Šaštín. Prvýkrát sa spomínajú v roku 1392 ako stanica vojenskej alebo colnej stráže, a počas histórie vždy patrili k šaštínskemu panstvu.

Šaštín je známy ako pútnické miesto s históriou siaha do roku 1564. V tomto roku sa tu začalo schádzať mnoho ľudí z okolia a dokonca aj z Moravy, Rakúska a ďalejších oblastí Uhorska, aby putovali k Marii a požiadali ju o vypočutie ich prósb. Po zaznamenaní mnohých zázrakov sa v roku 1732 začalo kanonické vyšetrovanie, ktoré vyústilo v ustanovenie komisie a vyhlásenie sochy Panny Márie za zázračnú.

V roku 1736 bol posvätený základný kameň pútnického chrámu a kláštora v barokovom slohu. Stavba bola dokončená v roku 1746 a o tri roky neskôr bola hotová aj strecha kláštora. Interiér chrámu bol navrhnutý F. A. Hillebrandom, ktorý navrhol aj hlavný oltár. Chrám bol slávnostne vysvätený v roku 1764 za prítomnosti cisárovnej Márie Terézie a cisára Františka I. Lotrinského.

Po druhej svetovej vojne bol chrám obnovený a bola vyhlásená celoslovenská zbierka na obnovu a rozšírenie organa, ktoré je dodnes najväčším na Slovensku. Chrám má šesť bočných oltárov a jeho rozmery sú 62 m na dĺžku, 23 m na výšku a 23 m na šírku, pričom hlavná loď má šírku 13 m.

Okrem pútnického chrámu, sa v Šaštíne nachádzajú aj iné sakrálne pamiatky, ako klasicistická kalvária z roku 1798, synagóga z druhej polovice 19. storočia a neskorobarokový trojičný stĺp z 18. storočia. V Strážoch sa nachádza rímsko-katolícky kostol postavený v roku 1739 na mieste staršej gotickej stavby.

Medzi svetské pamiatky patrí zachovaná budova manufaktúry na kartún, pôvodne renesančno-barokový kaštieľ z prvej polovice 17. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný na cukrovar. Neďaleko obce sa nachádza rekreačné stredisko Gazárka, ideálne pre letnú rekreáciu pri vode.


Places in Šaštín – Stráže

Objav Viac...