Dojč

Obec Dojč, ktorej história sa začína zaznamenávaním už v roku 1392 pod názvami Nogdaych alebo Kisdaych, sa nachádza v centrálnom Európe, na Slovensku.


Táto obec, ktorá v 18. storočí niesla názov Dojcžy alebo Dojč, má svoje meno odvodené od nemeckého slova “deutsch”. Tento názov je spojený s nemeckým obyvateľstvom, ktoré obývalo túto osadu v minulosti.

V priebehu svojej histórie, obec Dojč bola súčasťou rôznych panstiev. Pôvodne patrila k šaštínskemu a následne k holíčskemu panstvu. Avšak, od roku 1736 sa stala majetkom Habsburgovcov. Obyvatelia tejto obce sa tradične zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom, čo je dôležitá súčasť ich kultúrnej a hospodárskej histórie. Existencia viníc v obci má dlhú tradíciu a je neoddeliteľnou súčasťou krajinnej scenérie.

Dojč je obec, ktorá má bohatú stavebnú históriu a kultúrnu dedičstvo. Medzi významné stavebné pamiatky patrí rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých. Jeho počiatky siahajú do 14. storočia, keď bol prvýkrát spomínaný v listine Dojčskej farnosti z roku 1397 a následne v roku 1561. Tento pôvodne gotický kostol bol v roku 1678 obnovený a v prvej polovici 18. storočia prestavaný. Vežu kostola nadstavali v roku 1883, čo je dôležitý milník v jeho architektonickej histórii. Na hlavnom oltári tohto kostola je umiestnený barokový obraz Všetkých svätých z roku 1788.

Obec Dojč je teda nielen dôležitou súčasťou slovenskej histórie, ale aj kultúrneho dedičstva. Jej príbeh je príkladom toho, ako sa obyvatelia jednej obce prispôsobili rôznym politickým a hospodárskym zmenám v priebehu stáročí a zachovali svoje tradície a kultúru.