Dolný Lopašov

Dolný Lopašov, umiestnený na juhovýchodnom okraji Malých Karpát, je jednou z malebných obcí Slovenska.


Táto obec, ktorá sa rozprestiera na oboch brehoch Lopašovského potoka, prítoku rieky Chtelničky. Je domovom rímskokatolíckeho kostola sv. Martina, biskupa, postaveného v roku 1667.

História obce siaha až do roku 1394. Vtedy je prvýkrát spomínaná pod názvom Lopasow. V minulosti bola súčasťou panstva hradu Dobrá Voda, no v rokoch 1599 a 1663 ju Turci zničili.

Prvé známky intenzívneho osídlenia územia obce pochádzajú z mladšej doby kamennej, známej ako neolit (5000-1900 rokov pred naším letopočtom). V tomto období sa ľudia usadili. Začali sa intenzívne venovať poľnohospodárstvu a chovu dobytka, s kameňom ako hlavnou surovinou pre výrobu nástrojov, ktoré opracovávali brúsením a vrtaním.

Toto obdobie je tiež známe pre vznik prvých brúsených kamenných klinov, plochých kopytovitých sekier a sekeromlatov. Hrnčiarstvo a textilná výroba sa stali dôležitými výrobnými odvetviami.

Archeologické nálezy, vrátane keramických črepov a kamenných nástrojov. Svedčia o intenzívnom osídlení v rôznych historických obdobiach. Napríklad na sídlisku z obdobia mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou (4500 rokov pred naším letopočtom) v Pahorkách, ale aj z mladšej doby železnej a rímskej doby na mieste zvanom Ohrada.

Nález hlinenej lampy z doby Ríma, ktorá sa dnes nachádza v Západoslovenskom múzeu v Trnave, potvrdzuje prítomnosť rímskej civilizácie v obci Dolný Lopašov.

Slovanstvo zanechalo tiež svoju stopu na pôde Dolného Lopašova. Keramika zdobená charakteristickou viacnásobnou vlnovkou a obvodovou líniou, datovaná do 10. storočia a do obdobia Veľkomoravskej ríše, bol nájdená na mieste nazývanom Hacky.

Prehistorické osídlenie v oblasti Dolného Lopašova bolo podľa archeologických nálezov veľmi intenzívne, pričom slovanské osídlenie v 11. storočí sa postupne premenilo na ranostredovekú spoločnosť.

Tento text je príkladom toho, ako fascinujúcu históriu môže mať malá obec ako Dolný Lopašov. V každom kameni a v každom kúsku keramiky sa skrýva príbeh, ktorý pripomína minulosť, ktorá formovala dnešný svet.