Vrádište

Obec Vrádište, mala, ale pôvabná, sa nachádza na rozhraní dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny.


Je to miesto, kde sa stretnú pokojné roviny s malebnými vlnami kopcov. Obyvateľmi tejto obce, ktorej vzdialenosť od Skalice je len štyri kilometre smerom na juhozápad, je táto príroda dennou realitou.

História obce siaha až do 14. storočia, konkrétne do roku 1392, kedy bola prvýkrát spomenutá. V tom čase sa obec nazývala Wratna, názov, ktorý pochádza od slova ‘vráta’. Tento názov bol zrejme zvolený preto, lebo obec bola pravdepodobne postavená v blízkosti hraničných zátarás, ktoré boli zhotovené z kmeňov stromov, vyrúbaných v blízkom okolí.

V priebehu 15. storočia sa názov obce vyvíjal a objavovali sa rôzne variácie, ako Wraczisscie, Vrádišče a tiež ľudovo používané Vrácišče. Pôvodné označenie Vrádište sa postupne pretransformovalo z týchto názvov.

V 15. storočí bola obec majetkom Skalice. Neskôr sa stala súčasťou holíčskeho panstva. Od 18. storočia sa stali jej vlastníkmi Habsburgovci, čo predstavovalo ďalší významný moment v histórii obce.

Pozoruhodný je aj fakt, že od začiatku 19. storočia tu žila početná židovská komunita. Jej prítomnosť bola dôsledkom skutočnosti, že mesto Skalica jej nepovolilo pobyt v mestských hraniciach. Obyvatelia obce, vrátane tejto komunity, sa v minulosti zaoberali výlučne poľnohospodárstvom.

Jednou z dominant obce je rímsko-katolícky kostol svätej Anny, ktorý bol postavený v roku 1754. Tento kostol bol na prelome 19. a 20. storočia obnovený a prestavaný. Návštevníci obce si nemôžu nevšimnúť ani neskorobarokovú klasicisticky upravenú kaplnku svätého Jána Nepomuckého, ktorá pochádza z konca 18. storočia. V obci teda nájdete nielen krásnu prírodu, ale aj pôsobivé sakrálne pamiatky.