Báč

Báč je obec situovaná na Slovensku, konkrétne v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji.


História tejto obce siaha až do roku 1319, kedy sa po prvýkrát spomína pod názvom “Bachfalua”. Neskôr bol zaznamenaný aj ako “Boch” (1321) a “Bochfolua” (1406). V roku 1725 bola na tomto území postavená kaplnka na pamiatku moru, ktorý vtedy zúril. Postupom času okolo nej vznikol aj cintorín.

Obec Báč zažila počas svojej histórie niekoľko pohrom. V rokoch 1857 a 1866 ju postihli ničivé požiare, ktoré zničili veľkú časť obce. V roku 1862 bola Báč zasiahnutá záplavami.

Po prvej svetovej vojni bola obec pričlenená k novovzniknutému Československu. Avšak medzi rokmi 1938 až 1944 bola súčasťou Maďarska. Po skončení druhej svetovej vojni sa opäť stala súčasťou Československa a od roku 1993 patrí Slovenskej republike.

História a kultúrne dedičstvo obce Báč

História a kultúrne dedičstvo obce Báč sa prejavuje v rôznych historických stavbách. Medzi ne patrí rannobarokový Rímskokatolícky kostol sv. Antona Paduánskeho. Tento kostol, postavený v rokoch 1660-1674 a následne upravený v roku 1712, je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kláštora františkánov, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

Neďaleko starého cintorína sa pozdĺž hlavnej cesty vyníma prícestná kaplnka, zdobená maľovanými obrazmi sv. Vendelína, sv. Terézie a sv. Trojice. Na okraji miestnej časti sv. Anton nájdete plastiku Immaculaty z roku 1863, predstavujúcu sochu Panny Márie na symbolickom globuse s hadom.

V areáli charitatívneho domu je na oči skok aj baroková plastika na stĺpe – sv. Anton Paduánsky, ktorá stojí na ranobarokovom stĺpe z roku 1674. Aj táto socha je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Kláštora františkánov.

Umelecky a historicky významným objektom je tiež neogotická Kalvária, postavená v roku 1867 a rekonštruovaná v roku 1938. Tento komplex tvoria 14 stacionárnych kaplniek, zoskupených do polkruhu, s troma drevenými krížmi umiestnenými na kopci v strede areálu. Stredný kríž nesie korpus Ukrižovaného Krista.

V areáli starého cintorína sa nachádza aj kaplnka, ktorá bola postavená v roku 1725 ako pamätník obetiam epidémie. Tento text je pripravený v poučnom tóne a poskytuje informácie o historických hodnotách obce Báč.


Places in Báč

Objav Viac...