Hlohovec

Hlohovec je rozľahlé mesto nachádzajúce sa v úvale, obklopené južným výbežkom predhoria masívu Považského Inovca a časťou Nitrianskej pahorkatiny.


Na základe typizácie súčasnej krajiny sa radí medzi mestský typ nížinnej krajiny. Jeho krajinný obraz oživuje rieka Váh, ktorá je najdlhšou riekou Slovenska. Hlohovec sa nachádza na križovatke medzi historickými mestami Trnava a Nitra a len kúsok od svetoznámych kúpeľov Piešťany.

História Hlohovca siaha až do mladšej doby kamennej, kedy bola táto oblasť prvýkrát osídlená. Prvá záznam o existencii mesta je spojený so Zoborskou listinou z roku 1113, ktorá zmienuje stredoveký hrad a priľahlú osadu. Hlohovec sa vďaka svojej strategickej polohe stal dôležitým obchodným a administratívnym centrom regiónu. Jeho história je zhmotnená v mnohých zachovaných a stále funkčných budovách.

Najvýraznejšou pamiatkou mesta je zámok, pôvodne stredoveký hrad, ktorý sa vyznačuje svojim nepravidelným päťuholníkovým tvarom a tromi podlažiami. Zámok má okolo 40 miestností a po dokončení rekonštrukcie môže slúžiť ako reprezentačné sídlo, turisticko-rekreačné zariadenie, kultúrno-spoločenské centrum a podobne. Zámok tiež obsahuje kaplnku s barokovým oltárom.

Na zámockom pozemku sa nachádza aj unikátne empírové divadlo z roku 1802, ktoré je najstaršou zachovanou divadelnou budovou na Slovensku. Divadlo sa vyznačuje empírovou výzdobou interiéru i exteriéru.

V srdci mesta, na námestí, stojí impozantný gotický farský kostol sv. Michala s bohato zdobeným portálom, kde sa konajú pravidelné bohoslužby a slávnostné obrady. Vedľa kostola stojí kaplnka sv. Anny z 18. storočia. V blízkosti námestia sa nachádza zaujímavá stavba kostolíka sv. Ducha a špitálu z 14. storočia, ktoré slúžili v stredoveku charitatívnym a náboženským účelom.

Františkánsky kláštor s kostolom Všechsvätých z 15. storočia je situovaný na severnom kraji centra mesta. Časť kláštora slúži svojmu pôvodnému účelu, zatiaľčo časť je využitá Vlastivedným múzeom.

Zámocký park s francúzskymi terasami je najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom mesta. Park je obľúbeným miestom oddychu obyvateľov mesta.

Bohatstvo prírodného prostredia okolia Hlohovca potvrdzuje množstvo chránených území a navrhovaných oblastí na ochranu, ako je chránené nálezisko Sedliská-Poniklecová lúčka, ktoré je dôležité pre ochranu teplomilných a suchomilných rastlinných spoločenstiev a zoogeograficky významných druhov živočíchov.


Places in Hlohovec

Objav Viac...  

Informácie

Objav Viac...  

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok


Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na Hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej histórie. Pamätná tabuľka, ktorá bola pôvodne osadená po rekonštrukcii kaplnky v roku 1995, našla v týchto dňoch svoje miesto. Táto udalosť je významným míľnikom v dlhej histórii kaplnky, ktorá prešla obdobím obnovy aj zanedbávania. Hlohovský zámok – Cesta tabuľky a kaplnky v čase Kaplnka, ako …


Continue reading