Kátlovce

Kátlovce je malebná obec, ktorá sa rozprestiera v okrese Trnava na Slovensku.


Medzi architektonické skvosty tohto miesta patrí rímskokatolícky kostol Svätého Ducha, ktorý bol postavený v roku 1720, a tiež futbalové ihrisko, ktoré je miestom mnohých športových stretiek.

Začiatok 21. storočia v Kátlovcach priniesol objav historických vykopávok z obdobia neskoršieho neolitu, ktoré sú významným prínosom pre historické bádanie. V obci tiež nájdete základnú a materskú školu, ktoré nesú meno Pavla Ušáka Olivu.

Najstarší písomný záznam o obci pochádza z urbáru z roku 1401, kde je uvedená pod názvom Katlowicz. V dokumente z roku 1405 sa obec uvádza ako Kathloch a v rovnakom storočí sa objavujú aj iné názvy, ako Kathlowcz a maďarské Kathló.

Zaujímavosťou je, že názov Kátlovce môže byť spojený s geografickým reliéfom obce, ktorá leží pozdĺž potoka Blavy v kotline. V maďarsko-slovenskom slovníku nájdeme slovo katlan, ktoré vo slovenčine znamená kotol alebo kráter. Toto môže byť priame odvodenie názvu obce od geografickej polohy v kotline.

Podľa vizitácie sa v katastri obce nachádzalo celkovo sedem sôch. Informácie o týchto pamiatkach boli získané hlavne z kátlovskej kroniky, ktorá sa začala písať až v 30. rokoch 20. storočia, a z nápisov na pamiatkach. Najčastejším symbolom v kátlovskom chotári je Svätý Kríž, symbol utrpenia a vďaky za božiu pomoc, ktorý sa často postavil na mieste tragických udalostí.