Čierna Voda

Obec Čierna Voda sa nachádza na okraji Žitného ostrova na Slovensku, v okrese Galanta.


Jej charakteristickým znakom je rieka Čierna Voda, ktorá preteká popri obci a vytvára príjemnú prírodnú atmosféru. Obec disponuje rozlohou verejnej zelene približne 2 hektáre, z čoho parky tvoria približne 1 hektár.

História obce siaha až do roku 1113, keď bola prvýkrát spomenutá ako Nek v Zoborskej listine. Potom nasledujú ďalšie písomné zmienky z rokov 1165 a 1323, kedy sa obec nazývala Nech, Niech alebo Neku. V minulosti patrila obec k rôznym panstvám, naposledy k Čeklínskemu panstvu od roku 1817. Obyvatelia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a rozvozom soli zo soľného skladu v Trsticiach.

Symboly na najstaršej pečati obce s názvom PAGUS NEIK 1688 poukazujú na jej geografickú polohu medzi dvoma riekami Dudváhom a Malým Dunajom. Zároveň naznačujú aj spôsob živobytia obyvateľov, ktorým pravdepodobne bolo prievozníctvo a chytanie rakov.

V posledných desaťročiach Čierna Voda prešla mnohými zmenami. Bola vybudovaná budova materskej školy, obecný vodovod a plynovod, rekonštruovaný kultúrny dom a kostol.

Medzi pamiatky obce patrí Rímskokatolícky Kostol nepoškvrneného srdca Panny Márie z roku 1924, ktorý prešiel obnovou v rokoch 2001-2002. Interiér kostola je zaklenutý valenou klenbou a nachádza sa v ňom socha Immaculaty zo staršieho kostola a socha Krista z 19. storočia.

Ďalšími pamiatkami sú Kaplnka svätého Jána Nepomuckého – neskorobaroková stavba z roku 1782, ktorej interiér tvorí otvorená edikula s polkruhovým záverom a sochou svätca na podstavci; a prícestná klasicistická socha svätého Vendelína z prvej polovice 19. storočia.