Cífer

Obec Cífer vo svojej plnej kráse a rozlohe, zahŕňajúca pridružené časti Pác a Jarná, je považovaná za najväčšiu obec v rámci Trnavského okresu.


Toto malé, ale silne rastúce sídlo, sa nachádza v juhozápadnej časti okresu. Okúzľuje svojou idylickou atmosférou a bohatým dedičstvom. To sa prelína aj do susedných obcí Ružindol, Hrnčiarovce, Zeleneč, Slovenská Nová Ves, Čataj, Igram, Kaplna, Báhoň a Jablonec. Tieto obce tvoria súhrnné katastrálne územie, na ktorom sa Cífer rozprestiera na rozlohe 2234 hektárov.

Vďaka svojej strategickým polohe, obec leží priamo medzi dvoma kľúčovými dopravnými trasami: medzi cestnou a železničnou trasou, ktorá vedie medzi Trnavou a Bratislavou. Táto poloha vytvára ideálny priestor pre život, prácu, ale aj pre cestovanie, či už pre obchod, alebo pre potreby voľnočasových aktivít.

Cífer je známy svojou vysoko rozvinutou agrikultúrou, kde sa venujú poľnohospodárstvu vo veľkom. Okrem toho, v obci je silne rozvinutá aj strojárska a potravinárska výroba, čo je základom miestnej ekonomiky a zároveň poskytuje mnoho pracovných miest pre miestnych obyvateľov.

Geograficky, obec Cífer je situovaná na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Leží v plytkej úvalinnej doline potoka Gidra. Nadmorská výška tohto malebného miesta je 147 metrov nad morom, pričom širšie okolité územie kolíše v rozmedzí od 140 do 165 metrov nad morom.

História obce siaha až do konca 13. storočia, konkrétne do roku 1291. Táto historická listina obsahuje cenné informácie o šľachtických rodoch Lefantoviec vo vzťahu k Cíferu.

Obec Cífer sa môže pochváliť aj svojím obecným múzeom, ktoré bolo zriadené v roku 2012 obecným zastupiteľstvom. Aj napriek tomu, že nemá trvalé výstavné priestory, múzeum neustále rozvíja svoju činnosť. Má k dispozícii depozitár, kde je možné odkladať a reparovať zbierkové predmety. Múzeum má záujem zachovať pre budúcnosť čo najväčší počet vzácnych predmetov z minulosti, ktoré sú súčasťou bohatej histórie obce.