Žlkovce

Obec Žlkovce, situovaná 9.5 km severozápadne od Hlohovca, je umiestnená na východnej hranici Trnavskej tabule a na aluviálnej plošine dolného Považia, vo výške 145 metrov nad morom.


Zdobí ju diluviálny útvar, ktorý tvorí hlina a ktorý sa rozprestiera od Malých Karpát. Za obcou sa nachádza historická obchodná cesta, ktorá v minulosti slúžila ako dôležitý obchodný koridor. Vďaka jej polohe je Žlkovce orientovaná k považskej doline.

Pôvodne Žlkovce tvorila jedna ulica, prerušená kratšou cestou vedúcou z Hlíniku k Červeníku. Hlavná ulica pokračovala smerom od Ratkoviec. Táto kratšia cesta naberala na význame počas výstavby atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Dnes je hlavným spojením s cestou I. triedy medzi Trnavou a Piešťanmi. Tieto cesty sa stretnú pri kostole v obci.

Podľa historických meraní tvorí kataster Žlkoviec celkovo 11 831 katastrálnych jutár. Rôzne časti pozemkov sú medzi obyvateľmi známe pod svojimi tradičnými ľudovými názvami ako Regoliny, Vinohrady, Kirištojgy, Cígle, Diely, Predné pole, Stredné pole, Zadné pole, Horajse, Bosna, Stávka (alebo Noviny), Kapustnice, Bizokry, Dlhé rokytové, Vrbovy, Žambích a Kúty.

Fauna a flóra

Prírodne Žlkovce bolo charakterizované listnatými porastami, hlavne dubmi a bukmi, ktoré tvorili háje vo východnej časti katastra. Napriek tomu, že tieto háje boli v pôvodnom stave široké 250 – 300 metrov, boli výrazne poškodené kvôli výstavbe diaľnice zo Žiliny do Bratislavy a atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zmeny v prírode spôsobili aj výstavba kanála Manivier a poľnohospodárska činnosť.

Fauna v obci je tvorená bažantami, zajacmi a srncami, ale môžeme tu nájsť aj divé kačky. Starostlivosť o faunu zabezpečujú miestni poľovníci. V katastri obce sa nachádzajú dva toky – Dudváh a Manivier, v ktorých žije mnoho druhov rýb, od jalca až po sumca.

Kultúrne pamiatky v obci majú väčšinou náboženský charakter. Najstaršou zachovanou pamiatkou je socha Panny Márie z roku 1656, ktorej pôvodné miesto bolo nad Hliníkom. Najväčšiu pamiatkou je klasicistický kostol Sedembolestnej Panny Márie z roku 1811, ktorý bol dvakrát upravený v empírovom štýle v rokoch 1843 a 1887. Pred kostolom stojí socha sv. Floriána z roku 1862, ktorá je ohradená kovovým plotom. Pamätná tabuľa umiestnená na podstavec sochy v roku 1991, pri príležitosti 100. výročia založenia miestneho hasičského zboru, pripomína toto dôležité jubileum.