Kostolné Kračany

Kostolné Kračany sú obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Obec Kostolné Kračany sa nachádza v srdci Žitného ostrova a pozostáva zo šiestich častí: Kostolné, Pinkové, Šipošovské, Amadeho Kračany, Kyncelové a Moravské Kračany. Tieto obce majú zaujímavú históriu a pôvod názvu siahajúci do starovekej turečtiny alebo k pojmu “karchas” – tretej najvyššej sudcovskej hodnosti pohanských Maďarov.

História obce siaha až do roku 1215, keď sa názov Corcha objavil v latinských dokumentoch uhorského kráľa Ondreja II. Kráľ vyhovel žiadosti ostrihomského arcibiskupa Jána a niekoľko poddaných Bratislavského hradného panstva preradil medzi poddaných arcibiskupstva spolu so svojou usadlosťou Corcha.

V dobových dokumentoch sa spomínajú rôzne usadlosti na území dnešných Kostolných Kračian. Medzi vzácne pamiatky patria listiny ostrihomského arcibiskupa Tomáša z roku 1308. Vyhovuje nimi žiadosti miestnych zemanov o založenie kaplnky.

Kontrolná prehliadka farnosti Kostolných Kračanoch z konca 18. storočia ponúka cenný pohľad na miestne pomery v tej dobe. Začiatkom 18. storočia bol kostol vo veľmi zlom stave. Preto ho v roku 1738 nechali opraviť a rozšíriť Somogyiovci. Svoju dnešnú podobu získal kostol v roku 1820. Vtedy György Bartal postavil nový klasicistický kostol s barokovými prvkami namiesto takmer úplne zrúteného pôvodného kostola.