Horné Dubové

Obec s názvom Horné Dubové sa nachádza v severnej časti okresu Trnava.


Od okresného mesta je vzdialená približne 19 kilometrov smerom na sever a len 3 kilometre od úpätia Malých Karpát smerujúc na severozápad. Horné Dubové sa rozprestiera na Trnavskej pahorkatine, ktorej hranice sú vymedzené Malými Karpátmi na západe a na severe, Považským Inovcom na severovýchode a Podunajskou pahorkatinou na juhu. Obec sa usadila v plytkej doline Dubovského potoka s nadmorskou výškou medzi 200 a 268 metrami. Katastrálne územie obce má tvar podobajúci sa štvorcu a jeho celková rozloha dosahuje 728 hektárov.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Martina, ktorý bol postavený v roku 1720. Obec je obklopená plochými chrbtami, ktoré sú pokryté hrubou vrstvou spraše a okrem lužných porastov v doline je väčšinou bez lesa. Kvalita pôdy je výborná, s černozemnými a hnedozemnými pôdami, a v doline sa nachádzajú lužné pôdy. S výnimkou zastavanej plochy a objektívne neplodných plôch sú všetky pozemky využívane na poľnohospodárstvo.

Horné Dubové je vystavené teplej klíme s mierne suchým počasím a miernymi zimami. Priemerná dlhodobá ročná teplota dosahuje 9 stupňov Celzia a ročný úhrn zrážok predstavuje približne 700 milimetrov.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1262, avšak predpokladá sa, že miesto, kde sa obec nachádza, bolo osídlené už oveľa skôr. Názov obce sa v priebehu storočí menil, s prvými názvami FELDOMBOV a FUL DOMBO, cez názov FELSODOMBÓ v 14. storočí, až po súčasný názov, ktorý bol ustanovený v roku 1920. Zaujímavosťou je, že názov obce má pôvod v dubových lesoch, ktoré kedysi bohato pokrývali okolie osady.

Obec neobišli ani turecké vpády v 16. storočí, ktoré zdecimovali obyvateľstvo a väčšina občanov bola nútená sa skrývať v okolitých lesoch. Na začiatku 20. storočia sa do obce prisťahovali aj prví Rómovia a v priebehu niekoľkých rokov ich počet narástol až na 70 ľudí. Rómske rodiny v obci žili až do druhej polovice 60-tych rokov 20. storočia.

Horné Dubové bolo oslobodené 5. apríla 1945

Horné Dubové bolo oslobodené Červenou armádou dňa 5. apríla 1945 po dvoch dňoch intenzívnych bojov. Pri oslobodzovaní padlo 73 vojakov a približne 400 bolo zranených. Po vojne sa v obci udržalo politické zastúpenie Demokratickej strany. Tá mala silnú podporu bývalých členov Agrárnej strany a HSĽS. Po februári 1948 však v obci pôsobila už len jedna strana – KSČ.

V roku 1957 bolo založená Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Tým sa skončila éra súkromného poľnohospodárstva v obci.

Obchodníci z Horného Dubového sa pravidelne zúčastňovali trhov v Trnave, Smoleniciach a Chtelnici. Predávali predovšetkým dobytok a hydinu. Nakupovali len tie tovary, ktoré si sami nedokázali vyrobiť, napríklad soľ alebo cukor.