Šintava

V srdci Trnavského kraja, na ľavom brehu rieky Váh, sa ukrýva obec Šintava.


Šintava susedí s mestom Sereď a je obklopená obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda, Šintava je domovom pre takmer 1 800 obyvateľov. Dedinka je známa svojím vynikajúcim vínom a historickým dedičstvom šikovných košikárov.

Historické korene

Šintava sa pýši bohatou históriou, ktorej počiatky siahajú až do roku 1042. V tom čase sa odohralo významné spojenectvo medzi Petrom Orseolom, nástupcom kráľa Štefana I., a nemeckým cisárom Henrichom III. Táto aliancia bola zameraná proti uhorskej šľachte, ktorá sa vzbúrila proti Petrovi pod vedením palatína Samuela Aba.

Kroniky

O desaťročia neskôr, v roku 1074, Šintava opäť vstupuje do dejín, tentoraz vo Viedenskej obrázkovej kronike. Je opísaná ako miesto, kde nemecký cisár Henrich IV. prišiel na pomoc zvrhnutému kráľovi Šalamúnovi v snahe o obnovenie jeho moci.

Vojenské a náboženské dedičstvo

Koncom 16. storočia Šintavský hrad získal gróf Július Salm a premenil ho na vojenské prezídium. V tom čase sa reformácia rýchlo šírila a Július Salm bol jedným z jej podporovateľov. Pod jeho ochranou vznikla v roku 1573 prvá kníhtlačiareň na Slovensku, založená Petrom Bornemiszom, významným protestantským kazateľom a spisovateľom.

Dediny a dynastie

Po úmrtí Alžbety Salmovej v roku 1590 sa rozpútali dedičské spory medzi jej potomkami a mocným rodom Thurzovcov. Júliusova dcéra Anna Salmaová, ktorá po matke zostala na panstve Šintavského hradu, sa stala jednou z postáv týchto nezhôd. Avšak jej život sa skončil šesť rokov po matkinej smrti. V súdnom spore o jej pozostalosť nakoniec zvíťazil Stanislav Thurzo, ktorý si tak upevnil svoju pozíciu a rozšíril vplyv svojej rodiny.

Tajomstvá a povesti

Šintava má tiež svoje tajomstvá a povesti, ako napríklad príbeh „šintavskej bosorky“ Anny Rosiny. O jej osude a ďalších povestiach, ako sú Šintavský prievozník, Hrobárova dcéra a Dcéra Šintavského prievozníka, sa dočítate na webovej stránke obce.

Architektonické skvosty

Kostol sv. Martina je barokovo-klasicistickou stavbou, ktorá v sebe ukrýva stredoveké tajomstvá. Pôvodná stavba z 13. storočia bola odhalená počas renovácie v roku 2013, kedy boli objavené gotické okná a ďalšie prvky z tejto doby.

Pôvod a vývoj

Zaujímavosťou je aj pôvod názvu obce, ktorý pravdepodobne vychádza zo staroslovanského slova „chetati“, a postupne sa vyvinul do dnešnej podoby.

Obec Šintava je miestom, kde sa snúbi história, architektúra a príbehy. Každý návštevník tu nájde niečo, čo ho zaujme – či už je to ochutnávka miestneho vína alebo objavovanie stôp minulosti, ktoré sú zakódované v každom kúte tejto malebnej obce.