Prašník

Prašník, malebná obec na západnom Slovensku, sa nachádza v idylickej krajine východnej časti Malých Karpát, kde sa stretávajú dva potoky, Holeška a Podkylavka.


Katastrálne územie Prašníka sa dotýka miest Vrbové a Brezová pod Bradlom, ako aj obcí Šípkové, Šterusy, Kočín, Dolný Lopašov, Krajné, Podkylava a Košariská. S rozlohou 2788 hektárov je Prašník tretím najväčším a s dĺžkou 7 km najdlhšou obcou v okrese Piešťany. Je považovaný za vstupnú bránu do oblasti myjavských kopaníc.

Archeológia odhaľuje, že táto oblasť bola osídlená už v staršej dobe kamennej. Svedčí o tom archeologický nález v jaskyni Veľká Pec. Osídlenie z doby bronzovej bolo odkryté v lokalite Hrádok, zatiaľ čo lokalita Tlstá Hora skrýva pozostatky hradiska zo staršej doby železnej a neskôr opevneného bratríckeho tábora z 15. storočia.

Prvá písomná zmienka o osídlení tejto oblasti pochádza z roku 1113 a Prašník bol spomenutý prvýkrát v roku 1611 v súvislosti s mlynom nazývaným “Mljn Prassnjk”. V minulosti bolo na potoku Holeška viac ako 20 mlynov, pričom posledné koleso sa otáčalo v Mockovom mlyne 6. mája 2006.

Samostatnú históriu začala Prašník písať v roku 1958, kedy sa z Vrbového vyčlenili mnohé kopanice – Borová Hora (U Mačečkov), Dolné Boory, Dúbrava, Grnča, Horné Boory, Chrasta, Pod Hrabinou, Poľana, Prašník, Stanovisko, U Bajcarov, U Ďurišov, U Fajnorov, U Hrotkov, U Kováčov, U Lajdov, U Marušicov, U Mosnákov, U Pavelčákov, U Rúbanskych, Volavec, Zbehy – z ktorých vznikla obec Prašník, pomenovaná podľa najväčšej kopanice Prašník. V roku 1963 bola k Prašníku pripojená Pustá Ves, kopanica pôvodne patriaca k obci Šterusy.

Prašník je neoddeliteľne spojený so SNP

História Slovenského národného povstania je neoddeliteľne spojená s Prašníkom. Osada Pustá Ves bola odmenená Radom Červenej hviezdy za svoju účasť v SNP. Pustá Ves, rovnako ako celý Prašník, bola križovatkou partizánov – tu pôsobila 2. Stalinova brigáda pod velením generála Jozefa Brunovského, partizánsky oddiel Jermak, partizánska brigáda M. R. Štefánika a ďalšie. Dnes je obyvateľov obce 826.

Prašník a jeho okolie sa vyznačuje viacerými chránenými lokalitami. Jaskyňa Veľká Pec, ktorá sa nachádza v chotári obcí Prašník a Šterusy, bol v roku 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Orlie skaly, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Šterusy, boli v roku 1984 vyhlásené za Chránené nálezisko. Prírodnú rezerváciu Čerenec, ktorá sa nachádza v chotári Prašníka, vyhlásili v roku 1984. Malá Pec so skalnou bránou bola v roku 1996 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Kataster obce Prašník je zaradený aj v národnom zozname území európskeho významu a chránených vtáčích území európskej sústavy chránených území NATURA 2000.