Skalica

Skalica, prvýkrát zaznamenaná ako osada pod názvom Zakuleza v roku 1217, je dnes známa ako mesto s bohatou históriou a zaujímavou kultúrou.


Z pôvodných pomenovaní Zakuleza a neskôr Zakolcha bol odvodený slovenský názov Skalica, ako aj nemecký názov Skalitz.

V 13. storočí bola Skalica držiavou grófov zo Svätého Jura a Pezinku, a bola osídlená vinohradníckym obyvateľstvom. V 14. storočí sa Skalica premenila na slobodnú trhovú osadu a v roku 1372 získala status slobodného kráľovského mesta s úplnou samosprávou, právom meča a mestskými hradbami.

Obyvatelia Skalice, známi ako skaličania, boli považovaní za výborných remeselníkov a vinohradníkov. V 17. storočí vznikli rôzne cechy, vrátane obuvníkov, súkenníkov, krajčírov, mydlárov a sviečkárov. Právo usporiadať každoročne až osem jarmokov prispelo k rozvoju remesiel v meste.

Hoci stavovské povstania, požiare a epidémie v 17. storočí spomalili rozvoj mesta, Skalica dokázala odolať viacerým ničivým vpádom vďaka svojim mestským hradbám. Obdobie rastu a prosperity pokračovalo aj na konci 18. a v 19. storočí, keď boli vybudované garbiareň a chemická továreň a došlo k rozvoju súkenníctva.

Skalica sa v druhej polovici 19. storočia stala jedným z centier slovenského národného života. Boli tu založené rôzne spolky a vychádzali tu noviny a časopisy. Vytvorená bola tiež železničná linka do Bratislavy a Moravy. V 20. storočí sa Skalica stala významným centrom polygrafie.

Významným symbolom Skalice je románska rotunda svätého Juraja, pravdepodobne postavená v 12. storočí ako hradný kostolík. Jej architektúra sa nadväzuje na staršie české a moravské stavby a bola viackrát upravovaná a prestavaná, najmä v 15. a 17. storočí.

Zaujímavosťou mesta sú aj zachovalé zvyšky mestských hradieb vybudovaných po povýšení Skalice na slobodné kráľovské mesto. Mestské hradby mali štyri brány, z ktorých najvýznamnejšia bola Holíčska a Strážnická.

Centrálnym bodom námestia je farský kostol svätého Michala, gotický rímsko-katolícky kostol postavený po roku 1372, ktorý prešiel mnohými prestavbami a opravami. Okrem toho sa na námestí nachádza aj kaplnka – karner svätej Anny z 15. storočia.

V meste sa nachádzajú aj ďalšie kostoly a kláštory, vrátane evanjelického kostola a kláštora postavených v polovici 17. storočia a kláštora paulínov postaveného v rokoch 1715 až 1725. Súčasný evanjelický kostol v Skalici je vynikajúcou ukážkou klasicistického slohu s prvkami baroka, postavený v roku 1796.

Medzi ďalšie sakrálne pamiatky patrí klasicistická kalvária z roku 1823, Mariánsky stĺp na námestí a budova synagógy, ktorá je súčasťou mestských hradieb.

Medzi pozoruhodné svetské stavby patrí neskororenesančná radnica z prvej tretiny 17. storočia, na ktorú bol v druhej polovici 19. storočia pristavané poschodie s klasicistickou fasádou. Na námestí sa nachádza aj Gvadányiho kúria, dnes mestská knižnica, a niekoľko meštianskych domov.

Jednou z najkrajších stavieb v meste je secesná budova kultúrneho domu, kde sídli Záhorské múzeum. Táto budova, postavená v roku 1905 podľa návrhu S. Jurkoviča, je jednou z najoriginálnejších na Slovensku.

Vinohradníctvo bolo už od stredoveku neoddeliteľnou súčasťou života Skaličanov, a preto by mal každý návštevník Skalice ochutnať známe červené víno – Skalický rubín. Mesto je obklopené vinohradmi s pozoruhodnými vinohradníckymi domčekmi a vinnými pivnicami. Počas posedení v Skalici by nemal chýbať ani sladká špecialita – skalický trdelník.

V blízkosti Skalice, iba päť kilometrov od mesta, sa nachádza rekreačná oblasť Zlatnícka dolina s letným kúpaliskom a sieťou upravených lesných chodníkov. Na hranici s Českou republikou sa nachádza Baťov kanál, ďalšie zaujímavé turistické miesto.


Places in Skalica

Objav Viac...  

Gbely obnovili miesto prvého vrtu v Rakúsko-Uhorsku


Hľadáte tip na príjemný výlet do histórie, ktorý by ste zvládli na bicykli, alebo aj pešo? Mesto Gbely upravilo miesto, ktoré určite stojí za návštevu! Pri príležitosti 110. výročia začiatku ťažby ropy prešlo miesto prvého vrtu v lokalite Farské neďaleko železničnej stanice rozsiahlou revitalizáciou a dnes je pripravené dôstojne privítať návštevníkov. Mesto Gbely si dalo záležať na tom, aby bol …


Continue reading  

Objavte Secesiu v Záhorskom múzeu


Záhorské múzeum v Skalici, patriace pod Trnavský samosprávny kraj, pripravilo výstavu, ktorá odhaľuje krásu secesného výtvarného štýlu a života na prelome storočí. Návštevníci majú jedinečnú príležitosť obdivovať diela a predmety z obdobia, ktoré formovalo modernú európsku kultúru. Výnimočná kolekcia nábytku Dušana Jurkoviča Výstava sa pýši prvou verejnou prezentáciou 11 kusov nábytku, ktoré po dôkladnej reštaurácii prezentuje múzeum. Tieto kusy osobne …


Continue reading  

Letná turistická sezóna v Skalici vo vynovenom šate


Letnú turistickú sezónu sa v Skalici rozhodli tento rok zmodernizovať a zatraktívniť pre návštevníkov. Sezónu v Skalici odštartuje Trdlofest Sezónu odštartuje už tradične 18. mája obľúbené podujatie Trdlofest, ktoré sa bude konať vo Františkánskej záhrade. Návštevníci sa môžu tešiť na ochutnávku tradičných skalických špecialít ako Skalický trdelník a vína Skalický rubín. „Ako novinka sa bude ponúkať šumajster a súčasťou Trdlofestu bude aj súťaž …


Continue reading